Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje v Ústí nad Labem eviduje zaměstnance z řad nelékařského personálu, u něhož byla při náhodném odběru zjištěna pozitivita na nový koronavirus SARS-CoV-2. Tento neonemocněl covidem-19, je asymptomatický.

„Přijali jsme ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí karanténní opatření, zajistili testování personálu a pacientů,“ řekla ČTK hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.

Jednotka intenzivní péče č. 3 je do doby, než budou známy výsledky opakovaných testů, v karanténě. Žádného pacienta tam nelze přijmout, ani nikoho odsud přeložit jinam.

„Po tuto dobu jsou v odpovídajícím rozsahu odkládány operace a pacienti mohou být směřováni do jiných nemocnic Krajské zdravotní,“ uvedla Vaculíková.