Kominíci v Ústeckém kraji jsou jako na roztrhání. Začala topná sezona a řada lidí nechala kontrolu a čištění komínu až na poslední chvíli. Na volný termín mohou čekat i několik týdnů.

„Na začátku sezony mám vždycky totálně plno, čekací lhůty jsou dlouhé. Pokud lidé zavolají dnes, počkají si minimálně měsíc," říká kominík Martin Jirát ze Žatce.

Kontrola komínu a kotle se však podle něj dá dělat v podstatě kdykoliv v průběhu roku.

„Vybíráme při ní nečistoty ze spalinové cesty, tedy z komína a kouřovodu, kontrolujeme stavebně-technický stav komínu i to, zda splňuje všechny normy. Komín také prohlížíme kamerou a měříme, zda neuniká oxid uhelnatý," popisuje běžnou kontrolu Martin Jirát.

Prohlédnout komín a kotel u stálých zákazníků mu zabere zhruba půl hodiny. V novém prostředí práce trvá déle.

Lidé zapomínají na plynové kotle

Povinnost pravidelné kontroly komína zavedlo vládní nařízení od roku 2011. Každoročně ji musí provést odborník, který vystaví potvrzení. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva.

„Lidé často zapomínají, že musí zavolat kominíka, i když topí spotřebičem na plyn. I u něj se totiž spalinová cesta opotřebovává a zanáší. Pokud není řádně zkontrolována, zvyšuje se riziko otravy oxidem uhelnatým," vysvětluje Petr Dušek, mluvčí Společenstva kominíků České republiky.

Cena kontroly se pohybuje okolo tří až čtyř set korun na vesnicích, pět set a více korun ve větších městech.

„Berme na vědomí, že jde o roční garanci bezpečného vytápění. Pokud dojde k požáru či otravě, kominík, který vystavil zprávu o kontrole spalinové cesty, nese plnou odpovědnost," říká Dušek.

Vyčistit si průduchy mohou lidé několikrát do roka i sami. Přesto musí komín jednou ročně prohlédnout odborník. Ten totiž může odhalit skryté závady, měří také odcházející spaliny.

„I v případě čištění svépomocí doporučujeme poradit se s odborníkem, jelikož i kvůli špatnému čištění může dojít k tragédiím," dodává mluvčí Společenstva kominíků.

Loni 42 požárů

Na nutnost správné údržby upozorňují i hasiči, kteří každoročně vyjíždí ke stovkám požárů způsobených sazemi. V Ústeckém kraji loni zasahovali u 42 požárů komínů.

„Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry," vyjmenovává mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Nicole Zaoralová.

Bezpečný komín by měl mít nepoškozenou, omítnutou a obílenou zeď. Nezbytná jsou těsnící dvířka z betonu nebo plechu.

Když už začne hořet, hasiči důrazně doporučují okamžitě odstranit veškerý hořlavý materiál z bezprostředního okolí komína.

Vodou nikdy nehaste

„Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné opatrně krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína," radí Nicole Zaoralová.

Pokud dojde k požáru komínu, který neprošel pravidelnou odbornou kontrolou, hrozí majiteli domu pokuta až 25 tisíc korun. Může také dojít ke krácení úhrady škody od pojišťovny.

Hledáte kominíka? Dejte na reference a lokální prostředí

Pochybné letáky ve schránkách, podezřele nízké ceny, sídlo firmy na opačném konci republiky a vnucování kominických služeb většinou nevalné kvality.

Jak varuje Společenstvo kominíků České republiky, i letos se na začátku topné sezony vynořily hordy falešných či nekvalifikovaných kominíků. Lidé se bojí, aby nenaletěli podvodníkovi.

„Správný kominík přichází na objednávku, neobchází jeden dům za druhým jako dráteník. Dejte pouze na reference od lidí, kterým můžete věřit. Zkuste se poptat u sousedů, pokud mají svého kominíka a jsou s ním dlouhodobě spokojeni, bude nejspíš důvěryhodný. Hledejte v místě svého bydliště, ne na druhém konci republiky," radí Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR.

Kvůli problémům s řemeslníky bez potřebné odbornosti zavedlo Společenstvo na svých webových stránkách www.skcr.cz sekci, v níž si každý může snadno vyhledat svého kominíka podle regionu. V seznamu jsou pouze kominíci, kteří jsou vyučeni, mají živnostenský list a účastní se pravidelných školení.

Jak správně na to?Před čistěním v kamnech spalte chemický čistič, aby se narušily saze. Pak přestaňte topit a počkejte přes noc, než kotel a komín vychladnou. Čistit můžete ze střechy, z půdy či zespodu komína. Nezapomínejte ale na bezpečnost. Odmontujte komínovou stříšku či hlavici. Ucpěte dvířka od kamen a zakryjte podlahu. Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů. Když je víc zanesený, opakujte. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha. Vymeťte nejprve horní část komína, pak dolní. Pracujte pomalu, aby se nerozvířily saze. Kouřovod vyčistěte na dvoře či na chodbě. Dávejte pozor, vysypou se z něj usazeniny. Pokud kouřovod nelze odmontovat, pročistěte ho dvířky. Připravte si nádobu z nehořlavého materiálu, smetáček s lopatkou a roušku. Vymeťte saze ze spodních dvířek. Nejlépe ale až po sezoně, jsou extrémně hořlavé. Odvezte je do sběrného dvora, jedná se o nebezpečný odpad. Odstraňte všechny vycpávky a vymeťte kamna. Pak zatopte pro ověření funkčnosti. Pokud objevíte dehet, který je extrémně nebezpečný a snadno se vznítí, volejte kominíka. Ten ho obvykle musí vypálit.