Nedávno jste vydal knihu s názvem 2013: Hvězdná brána k Novému věku, která se mimo jiné zabývá i mayským kalendářem a datem „konce světa" 21. 12. 2012. Sám vidíte, že se nic nestalo…
A ani se nemělo nic stát. To byl hlavní důvod, proč jsem knihu napsal: Pravdivě informovat lidi o mayském odkazu a učení o konci kalendářního cyklu.

Jaký je tedy ten správný mayský odkaz?
Nejdřív musíme pochopit rozdíl chápání kalendáře jako jednotky počítání času. Čas hrál v mayské filozofii a v pohledu na svět klíčovou úlohu. Avšak nejvýznamnější skutečností, která charakterizuje myšlení Mayů, je cykličnost. Jednotlivé časové periody, i ty nejdelší známé používaly např. i cykly o délce 64 milionů let a měly periodický charakter. V pohledu Mayů na okolní svět bylo tedy typické neustálé opakování. Stále dokola přicházely tytéž periody a s nimi i stejné události. Takové vnímání světa vlastně znamená dokonalou znalost budoucnosti: Víme-li totiž, co se odehrálo v předchozím cyklu, víme také, co bude v cyklu následujícím. Mayové používali překvapivě důmyslný kalendář, jenž obsahoval asi třináct různých kalendářů, avšak všechny pracovaly se standardní jednotkou o dvou stech šedesáti částech, nazvanou tzolkin, což znamená v překladu posvátný kalendář. Základem je matrice třináctkrát dvacet, nazývaná mayský faktor. Mayský kalendář byl třináctiměsíční, v němž měl každý měsíc dvacet osm dnů. Každý den v roce má své jméno složené z několika částí. Skládání těchto částí tak, aby vytvořily jméno pro konkrétní den, si lze usnadnit a zpřehlednit do sebe zapadajícími ozubenými koly. Každý zub každého kola nese určitou část budoucího jména dne. Takto složitý systém zajišťoval, že se den se stejným názvem opakoval vždy až po padesáti dvou letech.

Co Mayové chtějí lidstvu sdělit?
Podle tzolkinu prochází sluneční systém přes velký koloběh více než 5 100 let, od r. 3113 před Kristem do r. 2012 po Kristu. V tomto velkém koloběhu proniká pohybující se sluneční systém a Země galaktickými chvějícími se paprsky, přicházejícími ze samotného jádra Galaxie. Průměr příčného řezu tohoto záření se rovná 5 125 rokům na Zemi, což znamená, že by Zemi trvalo 5 125 let tímto zářením zcela projít. Mayové věřili, že sluneční systém prodělá po tomto velkém cyklu obrovské změny, nazývané Galaktickou synchronizací. Podle mayského proroctví je v tomto velkém koloběhu třináct fází s podrobným vylíčením vývoje každé fáze.

A my se nacházíme na konci této fáze?
V mayském kalendáři je rok 1997 prvním rokem posledního období závěrečné třinácté fáze, poslední fáze velkého koloběhu. Toto poslední dvacetileté období je nazýváno „Období očišťování Země". V tomto období bude, jak říkají sami Mayové "Země zcela očištěna, včetně lidských srdcí: Špatné bude vypuzeno, dobré bude ponecháno". Po očištění vykročí Země z galaktických paprsků a dosáhne časové synchronizace. Podle Mayů a jejich důmyslného kalendáře měl skončit tento cyklus lidské civilizace 31. prosince 2012. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se Slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvoří „nebeskou bránu" v „temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření dveří do nebes.

Obal knihy.

Objev a interpretace mayského kalendáře je výsledkem mnohaletého bádání v podstatě jen několika málo jedinců…
Je tomu tak. Asi největší zásluhy má již zmiňovaný Carl Johan Calleman, se kterým jsem se osobně setkal a připravil s ním rozhovor, který najdou čtenáři v knize.

Používají Mayové dodnes svůj kalendářní systém?
Prvky tzolkinu 260denního počtu, který Mayové používají dodnes, byly nalezeny již na olméckých nalezištích z doby asi před třemi tisíci lety. Je tedy evidentní, že Olmékové jsou mateřskou kulturou mayské civilizace. I když kalendář má pravděpodobný původ kdesi u Olméků, mayský se nazývá právě kvůli zdokonalení, které provedli v kalendáři samotní Mayové. V mayské mytologii je domestikace kukuřice spojována s původem národa. Ovšem kukuřice byla objevena v této oblasti již před sedmi tisíci lety! Mayové byli také kulturou s pyramidami, hieroglyfy, mytologií a astronomií. Jejich kalendář přesně popisuje historické cykly vývoje jejich civilizace.

A co bylo smyslem tzolkinu?
Tzolkin 260 dnů je jedním z mayských kalendářů, dodnes velmi záhadný, mysteriózní a těžce pochopitelný. Je založen na třinácti číslech a dvaceti denních znacích nebo symbolech.

Zmínil jste mayské učení, které nám říká, že život na Zemi probíhá v cyklech. Je tomu tak?
Ano, zmíněná teorie je založena na tom, že podle Mayů probíhá život na Zemi v cyklech, při čemž jeden cyklus obsahuje 1 872 000 dnů, tj. 5 152 let a 3 měsíce (93 a tři čtvrtiny dne). My žijeme v pátém cyklu (13. 8. 3114 př.Kr. 22. 12. 2012). Mayové, ale i například Aztékové a Toltékové, těmto cyklům říkají cykly Slunce. A podle nich jsme my nyní již na konci cyklu Pátého Slunce.

Co nám tedy chtějí naznačit nyní, kdy končí jejich cyklus? "Konec světa" evidentně nenastal…
A ani nenastane. Tedy ne takový, jak si představovala západní bulvární masmédia. Podle Mayů dojde k velkým změnám na úrovni osobního, rodinného a komunitního života. A co to znamená? Začne existovat harmonie a vyváženost mezi lidstvem a přírodou…