Miloši, co byste napsal do věnování k vaší nové knize?
Pohádka „Zakletý ostrov" je věnována všem, kteří nepřestali hledět na svět dětskýma očima. Tedy nejen dětem, ale i dospělým! Myslím, že bychom měli brát život více s nadhledem, hledět prizmatem dítěte, které je stále v úžasu a kouká na svět i lidi s bezpodmínečnou láskou.

O čem je tato pohádka?
Tento příběh, téměř zavátý časem, se odehrává ve starodávné zemi Kemet. Ležela po obou březích řeky bohů, Nilu, který se klikatil od jihu v bájné zemi Kuš, až k severní Deltě, vlévající se do Středozemního moře. Tehdy vládl této zemi Kemetu velký faraon Achnaton se svou královskou manželkou Nefertiti. Faraon, který se zhlédl v uctívání boha Slunce, jemuž říkal Aton, jednoho dne k sobě povolal na slyšení hodnostáře jménem Ahmose. Požádal jej, aby se vydal na výpravu a přivezl z dalekých zemí vzácné zboží. Avšak Ahmosova loď se po strastiplné cestě potopila a všichni, kromě Ahmose, zemřeli. Moře ho vyvrhlo na tajuplný ostrov. Tam po čase potkal vládce ostrova ohromného hada, který uměl mluvit lidskou řečí …

To vypadá tajuplně a napínavě. Prozradíte nám, jak se příběh dále vyvíjí?Obal knihy Zakletý ostrov.
Ano, ale jen trochu, vše ostatní si již musí přečíst čtenáři v knize. Ohromný had sám sebe nazýval vládcem Pwénetu, země oplývající všemožným bohatstvím.
S Ahmosem se posléze spřátelil, osvětlil mu tajuplný původ ostrova Ka, a navíc jej i obdaroval vzácným zbožím pro jeho panovníka, faraona Achnatona.

A konec?
Nakonec vše jako v pohádce dobře dopadlo.

Kniha je nádherně ilustrovaná kdo je autorem obrázků?
Veškeré ilustrace jsou dílem mé dlouholeté kamarádky Inky Delevové, která pochopila můj záměr a ducha starověkého Egypta. Ilustracím vdechla život a můžete cítit, jako by byly všechny obrázky živé a vy se chtěli do nich ponořit a žít s nimi jejich život…

To je vaše první pohádka?
Ano, je to moje pohádková prvotina a moc jsem si na ní dal záležet.

Miloš Matula absolvoval FAMU, je filmovým a hudebním producentem, spisovatelem, žurnalistou, ale rovněž reklamním a PR specialistou. Dlouhá léta se zabývá alternativní medicínou, spiritualitou a meditací, kterou rovněž učí na svých seminářích v České republice i v zahraničí. Od útlého věku se zajímá o starověký Egypt a tento koníček vyústil v téměř pětadvacetileté studium "amarnského období" v Egyptě – tedy doby vlády faraona Achnatona a jeho manželky Nefertiti. V roce 2005 začal pracovat na scénáři plánované výstavy o Achnatonovi a Nefertiti v ČR. Z materiálů pro scénář nakonec vznikla jeho první kniha Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, která vyšla v roce 2010. Poté vydal knihy rozhovorů Hvězdy ezoterického nebe I. - Kniha plná energie (2011) a Hvězdy ezoterického nebe II. - Kniha plná zdraví (2012). V roce 2008 poprvé odjel do Střední Ameriky, aby poznal potomky Mayů a seznámil se s učením a moudrostí jejich předků, které zúročil ve své nejnovější knize 2013: Hvězdná brána k Novému věku, která se zabývá nejen učením a tradicemi starověkých Mayů i jejich kalendářem, ale rovněž časovým zrychlením, starověkými civilizacemi a transformací vědomí v období let 1997-2026. V současné době dokončil pohádku ze starověkého Egypta s názvem Zakletý ostrov.

Více o autorovi se můžete dozvědět zde: www.milosmatula.cz

Soutěž: Pošlete do pátku 26. dubna na adresu soutez.ustecky@denik.cz správnou odpověď na otázku Jak se jmenuje bůh, kterého Achnaton s Neferiti uctívali? a vyhrajte jednu ze tří knih Miloše Matuly Zakletý ostrov.

Ale není to vaše první kniha o Egyptě, že?
Máte pravdu, není. Moje vůbec první kniha byla „Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce", která vyšla před třemi lety. Achnaton je mojí dlouhodobou láskou a věnoval jsem mu skutečně mnoho času a energie. Myslím, že je to na knize vidět.

Od kdy vás fascinuje starověký Egypt?
Když mi bylo asi tak osm až deset let, dostala se mi do ruky kniha o faraonu Tutanchamonovi a jeho úžasné hrobce se všemi těmi poklady. Byl jsem fascinován úžasnými artefakty z dávné historie země, která mně, dítěti, připadala jako z jiného světa, ale zároveň mi byla velmi blízká. Od této doby, od kontaktu s touto knihou, na kterou jsem nikdy nezapomněl, se datuje můj zájem o vše, co se týkalo starověkého Egypta.

Čím byl faraon Achnaton tak výjimečný?
Postavil se zkorumpovanému Amonovu kněžstvu. Šel za svým snem, za svou vizí: postavil nejprve čtyři chrámy zasvěcené bohu Atonovi, jehož služebnictvo čítalo téměř sedm tisíc osob. Z toho lze usuzovat, že se nejednalo o skromné svatostánky na počest boha Atona, ale o obrovské chrámy nového kultu uváděného do věčného Karnaku.

Achnaton byl i prorokem nové víry v boha Atona. Říká se, že duší této jeho náboženské „revoluce" mohla být jeho manželka Nefertiti. Kdo vlastně byla?
Většina lidí zná ten jemný ženský obličej, vyjadřující něhu a klid, který zajistil této významné egyptské královně nesmrtelnost. Avšak to, co považujeme za vrcholné dílo, byl jen nedokončený model sochaře Thutmose s jediným vsazeným okem, dnes uložený v Egyptském muzeu v Berlíně. Nefertiti se již v útlém věku provdala za krále Achnatona. Nefertiti se sňatkem s mladým králem stává jeho jedinou a milovanou ženou velkou královskou manželkou. Nebyla však pasivní partnerkou svého manžela ona sama se stala duší Achnatonovy vlády. Od počátku s králem sdílela jeho náboženskou politiku a nadšeně se chopila doktríny víry v boha Atona, považovaného za jediné či hlavní božstvo.

Co byste chtěl, aby se dalo ze starověkého Egypta přenést do současnosti?
Maat tedy pravda, spravedlnost a řád, jakož i víra v dobro a morální kvality. O to se snažili nejen Achnaton a Nefertiti, ale všichni egyptští faraoni.

Cestujete do Egypta a pořádáš tam prý i své semináře, je to pravda?
Do Egypta jezdím téměř každoročně, zrovna 24. dubna tam odlétám. V Egyptě vedu Velkou meditační cestu po čakrách Egypta a po stopách bohů a faraonů Slunce. Jedeme na místa, kam se turisté běžně nedostanou. Ale pořádám i další cesty: v červnu Řecko a Tyrolsko, v září Peru a Bolívie, v listopadu mayskou Střední Ameriku v souvislosti s mojí další knihou2013: Hvězdná brána k Novému věku.

Zpracoval Jiří Švitorka