Alespoň co se týče pojištění.

Helia & Partners

Že je město pojištěno nikoho nepřekvapí, ale jakou formou se tak děje, už možná ano. To je zřejmě hlavní příčinou, proč tiskový odbor zadržuje podrobnější informace.

Město Ústí není pojištěno napřímo, ale má svého pojišťovacího makléře. Tou je firma Helia & Partners, jejímž jednatelem je Milan Poláček, mimochodem člen ústecké ODS. Právě na něj nás z magistrátu odkázali.

„Jsou to právě oni, kdo na uvedené dotazy mohou kompetentně odpovědět,“ znělo doporučení Ivany Solničkové, mluvčí města.

Jenže Poláček z oné firmy také nic neřekl, dokud prý z magistrátu nedostane písemné povolení. Zvláště mu vadily otázky okolo financí. Kdo je tím „vyvoleným“ odpovědět Solničková neuměla.

Lidé to chtějí vědět

„Proč by měli lidé vědět, kolik město platí za pojištění?! Vezměte si, že budete mít čtyři fabriky a taky nebudete ráda, když budou všude zveřejňovat, co platíte a co děláte,“ rázně argumentoval Poláček.

S tím však Ústečané nemohou souhlasit. „Rozhodně si myslím, že občané mají právo vědět podrobnosti o pojištění města, pokud to jde z peněz daňových poplatníků,“ řekla bez zaváhání Martina Kopecká z Klíše.

Za co se platí?

„Jsou jednání rady města a zastupitelstva, tak tam si to mohou zjistit,“ radil občanům Poláček.

Nakonec přes všechny peripetie a prázdné výroky se Deníku podařilo něco zjistit, i když se při tomto pátrání objevily otázky další a další. Tiskový odbor i s nimi dělá opět „mrtvého brouka“.

Město je přes Helia & Partners s. r. o. jako makléře pojištěno od 1. ledna roku 2005 u Kooperativa pojišťovny, a. s. Celkem bylo do 31. října 2009 z pojistky vyplaceno 23,5 milionu korun za škody na majetku a z odpovědnosti.

Město je pojištěno proti rizikům jako jsou sdružený živel, odcizení, vandalismus a odpovědnost za škodu. Výše uvedené informace jsou podle města a pana Poláčka zřejmě „nezávadné“ a vydali je.

Od něho nakonec zazněla i cifra.
„Tak když napíšete, že to je 7 a půl milionu, tak jsme plus minus na té částce, kterou platí za těch 8 až 9 miliard majetku,“ řekl Deníku po dlouhém vykrucování Poláček.

Není bez zajímavosti, že si město najalo na zajištění celkové agendy komplexního pojištění právě Helia & Partners sídlící v Předlicích.

Výběrové řízení proběhlo v březnu 2004 a ze 13 nabídek, které komise posuzovala, byla vybrána pro tak velkou zakázku nedlouho předtím vzniklá firma. Helia & Partners vznikla na konci října 2003, tedy ani ne půl roku před vítězstvím ve výběrovém řízení.

Neorientuje se

Jednatelé společnosti jsou dva, už zmiňovaný Milan Poláček a Stanislav Filip, bývalý radní Malých Žernosek.

Podle jakých kritérií město vybíralo, a od jakých dalších 12 společností nabídky přišly, si magistrát nechává pro sebe. Poslední odpověď od Solničkové zněla: „Už se přestávám orientovat v dotazech a odpovědích.“

Samotné firmě Helia & Partners se daří velmi dobře. Expanduje. Má již pobočky v Praze, ve Varnsdorfu, podporuje ústecký hokej, fotbal a další. Na konci minulého roku její jednatelé založili další obchodní společnost s názvem Helia Energy s. r. o.

Kdy vyprší smlouva města s Helia & Partners je ve hvězdách. Zřejmě se jedná o smlouvu na dobu neurčitou a stejně tak i u Kooperativy. „Smlouva je na dobu neurčitou s tím, že je tam nějaká tříměsíční výpovědní lhůta, kdy město rozhodne, že si chce prověřit pojistný trh, a tak se vyhlásí výběrové řízení,“ vysvětloval Poláček.

Makléř rozhoduje

Společnost nefinancuje přímo město, ale jak je obvyklé dostává procenta od pojišťovny, se kterou uzavřelo pojistku. Helia & Partners uzavírá nejčastěji obchody právě s Kooperativou.

Jeho portfolio tvoří z více než 43 procent zrovna tato pojišťovna. Je to právě pojišťovací makléř, co městu doporučil smlouvu s Kooperativou.

„Proč přes makléře? Když budou komunikovat přímo s pojišťovnou, tak budou mít na straně pojišťovny znalce, na straně klienta neznalce. A když tomu nerozumíte, tak vás ta pojišťovna oblbne. To my si prostě nenecháme líbit,“ jednoduše konstatoval Poláček.

Z toho pak tedy vyplývá, že město není schopno si zjistit, jak je pro něho jeho pojistka výhodná a zda by se nenašla lepší. Vše závisí na důvěryhodnosti jeho pojišťovacího makléře.

A pokud mu mají věřit i občané, z jejichž peněz se pojistka hradí, pak by měli mít zcela automaticky přístup k veškerým informacím.

Zpracovala: Kateřina Drozdová