„Memorandum je na vodě. Pokud se lékaři s ministerstvem domluví, bude také záležet na tom, jakým způsobem by natekly finance do Krajské zdravotní,“ varoval před předčasným optimismem zástupce a náměstek hejtmanky a člen představenstva KZ Pavel Kouda.

Pokud se dnes Lékařský odborový klub rozhodne na podmínky ministerstva zdravotnictví nepřistoupit a lékaři skutečně odejdou, bude to znamenat například uzavření lůžkových stanic neurologického oddělení v ústecké Masarykově nemocnici.

Zastaven by byl také neakutní popis případů na oddělení rentgenů. Mamografická a CT vyšetření by byla prováděna jen v akutních případech a výhradně pro potřeby ústecké nemocnice. Uzavřela by se také jedna lůžková část oddělení psychiatrie.

V případě, že k odchodu lékařů na konci února skutečně dojde, nedobrovolně s nimi bude muset nemocnice opustit také další personál. V Krajské zdravotní by výpověď dostalo 305 lidí. „Náš plán zatím trvá. Propouštění středního zdravotnického personálu je krizovou variantou. Jasno bude až 28. února,“ řekl k tomu ekonomický náměstek KZ Jindřich Zetek.

Pokud lékaři své výpovědi stáhnou a budou chtít v nemocnicích zůstat, je společnost připravena vzít je zpět. Chce ale s každým lékařem situaci osobně probrat.

Podle vedoucího odboru zdravotní péče Josefa Liehneho se ale navržené podmínky lékařům příliš nezamlouvají. „Z jednání, která vedeme s lékaři, vyplývá, že nabízených pět až osm tisíc je málo a že za těchto podmínek nebudou chtít v Krajské zdravotní pracovat,“ varoval Liehne.

Lékaři chtějí víc

Antonín Gabera z Lékařského odborového klubu v Ústeckém kraji říká, že rozhodující bude středeční jednání. „Cílem akce bylo vyjednat pro lékaře osm až dvanáct tisíc korun. Teď bude záležet na tom, jak se domluvíme,“ řekl k tomu Gabera.

Podle toho bude nutné také dohodnout, jak řešit situaci akciových společností, jakou je Krajská zdravotní, protože současná nabídka se týká nemocnic řízených ministerstvem.

Jen akutní péče

Nemocnice proto dál musí počítat i s nejhorší variantou a na odchod lékařů se připravit. S přeobjednáváním pacientů na operace ale nemocnice zatím vyčkává. „Do pondělí zatím pacienty přeobjednávat nebudeme,“ dodal Liehne.

Pokud k přeobjednávání nakonec opravdu dojde, slibuje nemocnice pacienty telefonicky kontaktovat a přeobjednat do 25. února.
Vedení Krajské zdravotní ale ujišťuje, že pacientů s akutními problémy se odchod lékařů nedotkne. S akutními případy z neurologie by měla být Ústečanům připravena pomoct děčínská nemocnice.

Prozatím společnost vyzvala pacienty, aby využívali akutní ambulance nemocnic KZ jen ve skutečně závažných případech, a jinak se obraceli na příslušné privátní ordinace.

Změny v ústecké nemocnici od 1. 3.

na neurologickém oddělení kompletně uzavřeny lůžkové stanice, převoz akutních stavů do teplické a děčínské nemocnice, v rámci pracovní doby zajistí služby dva neurologové

na oddělení psychiatrie k uzavření jedné stanice a omezení chronických ambulantních vyšetření

zrušena veškerá plánovaná operativa, s výjimkou dětské chirurgie

na RDG oddělení zastaven neakutní popis případů, nebudou prováděna mamografická, CT, NMR a angia vyšetření, pouze v akutních případech pro potřeby nemocnice, nebudou poskytována vyšetření pro ostatní zdravotnická zařízení

chirurgické oddělení bude přijímat pacienty z teplické spádové oblasti v pracovní době, zároveň bude provádět část neodkladné operativy

dětské úrazy (traumata) převáženy z teplické a mostecké oblasti přímo do ústecké nemocnice

k uzavření jedné lůžkové stanice na interním oddělení, a otevření jedné stanice na plicním oddělení, sekundární překlady pacientů budou realizovány

do teplické a děčínské nemocnice, převoz plicních onemocnění záchrannou službou bude zajištěn na plicním oddělení

na oddělení Emergency ve službě internista, chirurg a intenzivista, dojde k posílení středního zdravotního personálu – hlavně sester, dojde ke

zkrácení vyšetřovací doby na minimum navýšením hospitalizací

superakutní výkony v MNUL (trombolýsy, stenty) zajištěny pouze v případech vitálních indikací, a to i během ÚPS

zřízeno operační středisko pro dispečink lůžek pro celou KZ, které bude provozováno v rámci stávajícího operačního střediska