Spíše než šlapající fabriku, která jede na několik směn, nezastaví se ani v noci a exportuje 1 200 tun výrobků měsíčně do 25 zemí světa, ale některé části areálu zatím připomínají spíše brownfield. To se má změnit.

Kdo je tady ředitel
Davidu Kozlovi je 43 let. Je ženatý a má 2 děti. Pochází z Českých Budějovic. Do ryze české průmyslové skupiny MTX Group, kterou spolu s Povrly Copper Industries tvoří celkem 20 firem a zaměstnává téměř dva a půl tisíce lidí, přišel před 3 lety. V technickém a provozním výkonném řízení ve strojním průmyslu působí od roku 2005.

Prvním signálem je přejmenování firmy dříve zvané Měď Povrly na Povrly Copper Industries. Podnik, který je už 15 let součástí skupiny MTX Group, vede třetím rokem David Kozel. Manažer se zkušenostmi z řízení strojařských podniků má za úkol rozvoj a modernizaci závodu. Plánovaná transformace má probíhat celé desetiletí, firma chce totiž růst. „Za poslední tři roky jsme narostli o 30 procent, trend chceme udržet i do následujících let,“ řekl Kozel. Loni se dařilo celé skupině MTX Group, dosáhla nekonsolidovaných tržeb 54 miliard korun. „Včas jsme zareagovali na aktuální potřeby trhu především díky synergiím a vhodné diverzifikaci produktového portfolia,“ vysvětlil předseda představenstva Petr Otava.

Povrlský závod byl dlouho spojen s výrobou střešních plechů, to ale padlo po poslední krizi v roce 2009. Místo mědi se ve stavebnictví začaly používat jiné, levnější a lehčí materiály jako hliník a pozinkovaný plech. Závod, vyrábějící široko daleko jako jediný měď i mosaz, se přeorientoval na výrobu svitků a výlisků pro tradiční i zbrojní průmysl nebo bižuterii. Příležitostí pro další rozvoj v budoucnu má být rostoucí poptávka po elektrovodné mědi, spojená s rozvojem elektrotechniky a elektromobility.

Minulost, současnost i budoucnost povrlské firmy stojí na dvou kovech: mědi a zinku. A podnik proto musí bojovat s enormně rostoucími cenami surovin. Například měď, která se doluje především v Chile a Peru, dosahovala na konci prvního kvartálu letošního roku historického maxima s cenou téměř 11 tisíc dolarů za tunu. Od té doby ale cena klesá a dnes se pohybuje mezi 7až 8 tisíci dolary. Právě v takové situaci Povrly Copper Industries uplatňují výhodu členství v největší ryze české průmyslové skupině. Jejich sesterská firma METALIMEX totiž jako velký hráč obchodující s dalšími surovinami výhodně nakupuje od evropských výrobců.

Úspor ve spotřebě materiálu firma dosahuje i tím, že čistou měď a čistý zinek taví spolu s pečlivě protříděnými kovovými odpady. Získává je ze sběrných surovin, od svých zákazníků i z vlastní produkce. „Kovy se dají téměř donekonečna recyklovat,“ připomněl Kozel důležitý podíl závodu na cirkulární ekonomice. Kromě surovin šly nahoru i ceny energií. Pece v Povrlech jsou závislé především na elektřině, se kterou to zatím není tak zlé jako s dostupností plynu. Toho tolik nespotřebují, přesto zvažovali úplný odklon a připravené mají krizové plány pro případ omezení nebo úplného přerušení dodávek. Firma má oproti jiným také poměrně příznivé smlouvy s dodavateli energií díky společnému postupu celé skupiny.

I když se enormní ceny energií do nákladů promítají, firmě se daří nemalou část kompenzovat úsporami v celém výrobním procesu. „Rostoucí ceny vstupů se ale i tak musí do určité míry projevit i v ceně výrobků,“ připustil Kozel. A problém je nejen v ceně, ale i v uhlíkové stopě. „Spotřebu proto neustále snižujeme,“ ujistil ředitel závodu.

Úsporám i životnímu prostředí v Povrlech by v delším horizontu měla prospět fotovoltaika a pokračující transformace směrem k cirkulární ekonomice. Solární panely mají být součástí plánované rekonstrukce výrobních hal a dalších budov. Spolu s přestavbou bude muset firma řešit i změnu logistických toků, layout výroby a její rozšíření. Koncept chce mít hotový začátkem příštího roku. Kapacitu továrny ale průběžně zvyšují už teď a neustále hledají lidi do výrobních i technických pozic.

Ani to pro firmu není snadné, v tak unikátním podniku se totiž nelze spoléhat na to, že k náboru přijde hotový profesionál. „Náš výrobní proces je specifický. Nikdo zvenčí naše technologie nezná, nebo je zná jen okrajově,“ potvrdil Kozel. „Jsme zvyklí si nové kolegy kompletně proškolit. Ten, kdo někdy pracoval v tepelných procesech, bude mít k naší výrobě přirozeně blíže, příležitost u nás ale mohou najít všichni manuálně a technicky zdatní, a to muži i ženy,“ doplnil ředitel.

Nové lidi v Povrlech zaškolují a vzdělávají měsíce i roky. Kozel ale nechce žehrat na úpadek technického vzdělávání, o kterém se často mluví. „Já kvalifikaci zaměstnanců vnímám jako zodpovědnost firmy,“ popsal ředitel. Podnik proto spolupracuje s učilišti a středními školami v okolí i s ústeckou univerzitou, které nedávno věnoval speciální analyzátor vodíku, a podílí se i na zadání absolventských prací. „Oni nám naopak pomáhají s analýzami a vývojem v oblasti metalurgie,“ doplnil Kozel s tím, že rozšíření spolupráce se školami je jedním z důležitých bodů firemní strategie.

Podnik nedávno změnil i vizuální identitu. Vedle měděné a černé barvy pracuje se zeleným motivem, odkazujícím k erbu Povrlů. Nové logo symbolizuje výrobu závodu. „Vychází z alchymistické́ značky pro měď a trefně dotváří odkaz na každodenní činnost firmy,“ vysvětlila Kateřina Kubatová z agentury Hero & Outlaw.