„Výstava vznikla v loňském roce u příležitosti osmdesátého založení Meopty, tehdy firma představila z podnikových depozitářů na 200 exponátů. My jsme si expozici zapůjčili, avšak rozšířili ji takřka na dvojnásobný rozsah. Vedle předtím nevystavených částí podnikových sbírek Meopty jsme také využili soukromé kolekce a sbírky našeho muzea," uvedl kurátor výstavy Jiří Preclík.