O dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bude žádat město Ústí nad Labem. Chce získat částku 30 milionů korun na projekt Podpora inkluzivního vzdělávání.

Spoluúčast města

Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu projednala rada města a v prosinci to schválili zastupitelé. „Pokud město s žádostí uspěje, činil by jeho příspěvek pět procent celkových způsobilých nákladů, což je 1,5 milionu korun," informovala Jitka Stuchlíková z kanceláře primátorky.

O projektuProjekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem schválilo v prosinci zastupitelstvo. Město požádá o dotaci 30 milionů korun z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do projektu se zapojí tři základní školy.

Partnerem má být nezisková organizace Člověk v tísni, která by zaštítila vzdělávací akce pro zaměstnance škol.

Do projektu byly zařazeny tři základní školy Hlavní, Anežky České a Stříbrnická. Projekt je reakcí na změnu školského zákona, která rozšiřuje možnosti inkluzivního vzdělávání v základních školách.

„Máme na čtyřicet žáků, kteří se kvůli handicapu, ale i z jiných důvodů učí podle individuálního plánu. A počítáme s tím, že by zájem o výuku u nás mohli mít i rodiče dalších dětí, které potřebují zvýšenou péči. Podaří-li se peníze získat, chtěli bychom je využít na asistenty, školení pedagogů, a také na nákup vzdělávacích pomůcek a dalšího zařízení," uvedl Michal Ševcovic, ředitel ZŠ Stříbrnická.

Projekt by měl být realizován v příštím školním roce. „S přípravou se však musí začít dříve, už v létě, aby ve školách byly vytvořeny vhodné podmínky nejen personální, ale i technické zázemí. Odhadovat počet dětí, jejichž rodiče projeví o tento způsob společného vzdělání zájem, je zatím předčasné, ale chceme být připraveni," uvedl Jan Husák, koordinátor pro sociální integraci a etnické menšiny ústeckého magistrátu.

Je to řešení

Projekt zaměřený na rozšíření inkluzivní výuky považuje za potřebný Martina Brhelová, ředitelka Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Pod Parkem.

„Je to určité řešení situace naší školy. Podle mého názoru speciální školství potřebuje optimalizaci. Je třeba skoncovat s jevem, kdy žáci, se kterými byly ve škole nějaké problémy, byli automaticky nasměrováni k nám a jejich původní škola měla o případ míň," zdůraznila Martina Brhelová.

„Neobávám se toho, že bychom měli méně práce a naše škola by ztrácela smysl. Možná odejdou žáci s některými diagnozami a přijdou žáci s jinými. My se budeme moci více věnovat dětem, které speciální péči opravdu potřebují. A nebráním se ani tomu, že bychom poskytovali pedagogům z jiných škol konzultace a další podporu," dodala Martina Brhelová.