Ústečtí radní schválili rozpočtové opatření ve výši 1 680 000 Kč. Tyto finanční prostředky půjdou na akci Grafický vizuál města Ústí nad Labem a uzavření smlouvy o organizaci designérské soutěže na základě výjimky se společností Czechdesign center na zhotovení vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem.

"Statutární město Ústí nad Labem chce nahradit značku z roku 2005 a najít moderní a ucelenou vizuální identitu, která bude mít potenciál sjednotit veškerou prezentaci města i jeho subjektů a kultivovat tak veřejné prostředí," uvedla mluvčí města Romana Macová.

Designérská soutěž, kterou pořádá odborná organizace Czechdesign, bude otevřená všem zájemcům o účast.

"Vedení města se rozhodlo oslovit ke spolupráci odbornou organizaci Czechdesign, která měla na starosti například soutěže pro Kadaň, Litoměřice nebo Prahu 3," dodala Macová.

close Zastupitelé v roce 2015 vypsali veřejnou soutěž jejímž cílem bylo vytvoření loga Strategie rozvoje města Ústí nad Labem. Součástí loga mělo být i motto „Metropole spojující přírodu a průmysl“. Jako vítězný návrh byl vybrán návrh Radka Fetterse. info Zdroj: Radek Fetters zoom_in Zastupitelé v roce 2015 vypsali veřejnou soutěž jejímž cílem bylo vytvoření loga Strategie rozvoje města Ústí nad Labem. Součástí loga mělo být i motto „Metropole spojující přírodu a průmysl“. Jako vítězný návrh byl vybrán návrh Radka Fetterse.

Ústí nad Labem tak jde formou profesionálně organizované otevřené soutěže. Do prvního kola se totiž bude moci přihlásit každý. Návrhy bude hodnotit odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města.

V prvním kole lze očekávat desítky přihlášených prací, do druhého pak postoupí tři nejlepší soutěžící.

„Jsme rádi, že se Ústí nad Labem rozhodlo jít formou profesionálně organizované otevřené soutěže, která je tou nejférovější. Do prvního kola se totiž bude moci přihlásit každý. Vzhledem k vysoké prestiži města a díky existenci líhně talentů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem věříme, že se nám sejde velké množství kvalitních návrhů,“ komentoval záměr města Radim Tuček, design konzultant Czechdesign.

Vizuální identita bude primárně zpracována pro Magistrát města Ústí nad Labem, ale zároveň tak, aby mohla být využita i pro prezentaci všech čtyř městských obvodů.

Michal Slejška, vedoucí ateliéru Grafického designu 2 na FUD UJEP, vnímá soutěž jako pozitivní krok: „Dobře promyšlený vizuální styl není pouhé logo nalepené na čemkoli, ale systém identifikace s prostorem a vizuální začlenění všeho, co tvoří město, do jakéhosi rozpoznatelného, odlišitelného a výtvarně zajímavého, identifikovatelného celku."

Podle něj kvalitní vizuální styl by měl pomoci v zapamatování a lepší prezentaci města Ústí nad Labem v kontextu Čech, ale i městských částí, úřadů, kultury, památek, veřejného prostoru a mobiliáře. 

„V otevřené soutěži spatřuji jedinečnou možnost najít opravdu kvalitní, nadčasové a hlavně funkční řešení,“ doplnil Slejška.

Kompletní pravidla soutěže budou vyhlášena v září, výsledky pak budou představeny v prosinci 2021.