Příjmy dosáhly zhruba 1,65 miliardy korun, výdaje zhruba 1,4 miliardy korun. Vzniklé saldo příjmů a výdajů činí zhruba 219 milionů korun a vyrovnává svými zdroji oblast financování.

Celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v roce 2012 dosáhl 148 milionů korun.