„Spolupráce se zaměří na podporu v oblasti vzdělávání včetně forem celoživotního vzdělávání a rekvalifikací. Řešena bude také problematika zaměstnanosti, minorit, životního prostředí, zvyšování kvality vzdělanosti obyvatel či podpory vědy a výzkumu," uvedla primátorka Věra Nechybová.