Lhůta pro podání přihlášek je do 20. srpna. Zájemci je předají osobně na dopravním hřišti v zámeckém parku v Krásném Březně. Zájemci musí doložit, že bydlí nejméně rok v Ústí nad Labem. Nesmí být v posledních třech letech trestáni pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin a také nesmí být v posledním roce opakovaně uznáni vinnými z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

Další důležitou podmínkou je dobrý zdravotní stav, schopnost pracovat v noci, ve směnném provozu a vykonávat pochůzkovou činnost.

Obálka s přihláškou musí být označena nápisem: Výběrové řízení Asistent prevence kriminality. Zájemci splňující podmínky budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční 8. září ve 13 hodin na dopravním hřišti. Předpokládaný nástup je v říjnu 2021.