Úroda byla podle magistrátu bohatá. "Sklidilo se téměř 53 kilogramů hroznů odrůdy Malverina, vyrobit by se mohlo zhruba 29 litrů vína. Odrůdy Cerason se sklidilo 145 kilogramů, z toho by mohlo být až 90 litrů vína," informovali zástupci úřadu statutárního města.

Do sklízení se zapojili primátor Petr Nedvědický a také iniciátor obnovení vinice Pavel Kacerovský z Ortopedického centra. 

"Pěstování vína na svazích kolem Labe má bohatou minulost i současnost. Vinice byla znovu obnovena 9. září 2016 a původně čítala 44 hlav, nyní je téměř trojnásobná. Původní pěstovanou odrůdou byla odrůda Cerason, která je určena k výrobě červených vín, později se k ní přidala i odrůda Malverina, která nyní tvoří většinu vinice. Odrůdy byly vybrány ve spolupráci s Cechem českých vinařů. Většina hlav vinné révy má své patrony, kteří se na vinici finančně podílejí," shrnul magistrát.