„Společnosti vlastněné a ovládané městem jako FK Ústí nad Labem, Metropolnet či Dopravní podnik Ústí neposkytují pravidelně zápisy z představenstva a dozorčí rady, a to včetně důvodové zprávy. Neposkytují průběžně informace o hospodaření a svých záměrech zástupcům akcionáře – zastupitelům. Opakovaně se o tom dohadujeme, jestli na to nárok máme, nebo nemáme, já jsem přesvědčen, že máme," uvedl Bzura.

KONTROLA METROPOLNETU NENÍ MOŽNÁ

Městské společnosti mají své představenstvo a dozorčí radu. Finanční výbor chce právě ve společnosti Metropolnet udělat kontrolu. Podle člena finančního výboru Víta Kleina to ovšem prozatím není možné. „Bez dokumentů a pokynů z Metropolnetu nelze umožnit bezkolizně provést kontrolu," uvedl Klein.

„Některé materiály ke kontrole nemůžeme za představenstvo předložit z objektivních důvodů," odpověděl finančnímu výboru předseda představenstva společnosti Metropolnet Martin Kolář s tím, že Metropolnet požaduje z důvodu zajištění ochrany důvěrných informací podepsat před avizovanou kontrolou prohlášení mlčenlivosti všemi lidmi, kterým se kontrolované materiály dostanou do ruky.

Radimu Bzurovi se stanovisko zástupců Metropolnetu vůbec nelíbí. „Obecně nechápu, co je tajného na tom zjistit, co se děje v našich městských firmách," říká Bzura.

PRÁVNÍCI SOUHLASÍ S BZUROU

Ten proto ve středu předložil zastupitelům návrh o přístupu k informacím v městských společnostech. „Materiál dorazil hodinu před začátkem zastupitelstva, k řadě případů nemám právní výklad," reagovala primátorka Věra Nechybová.

Podobně hovoří i zastupitel a ředitel Dopravního podniku Libor Turek. „V našich zápisech se neskrývá nic tajného, ale jsou to interní materiály, které slouží především představenstvu. Poradíme se s našimi právníky, abychom se nedostali do konfliktu se zákonem," reagoval Turek.

Podle právníků ale žádný konflikt nehrozí. „Z hlediska zákona pan zastupitel Bzura na informace právo má. Vydávající je omezený pouze zákonem na ochranu osobních dat, která stačí například začernit," uvedl děčínský advokát Narcis Tomášek.