Péče o chodníky a sportovní areály, nový způsob přidělování financí, vyšší pravomoci, ale také odpovědnost. Možnost nakládat s majetkem a žádat o dotace přímo. Tyto záležitosti by měl vyřešit nový statut města, protože ten současný už se přežil a nevyhovuje. Na tom se shodují starostové obvodů i zastupitelé města. Ústecké vedení podle slov primátora Petra Nedvědického (ANO) na něm pracuje souběžně s rozpočtem na příští rok. Každý ho ovšem vidí jinak. Prozatím není jasné, zda nový statut skutečně městským obvodům přidá na důležitosti, nebo ne.

Statut města
Statut je právní normou statutárního města. V České republice má povahu obecní vyhlášky a řeší hlavně vymezení samosprávných městských obvodů nebo městských částí a úpravu vztahů mezi nimi a městem, též svěření působností, majetku města a dozor nad nimi. V té souvislosti obvykle stanoví pravidla a podmínky pro hospodaření města, správu majetku, územní plánování, projednávání předpisů a další.

Pohledy jsou v zásadě tři. Buď obvody zrušit a ponechat jen magistrát, nebo udělat malou aktualizaci, aby vyhláška seděla dle zákona a urovnat drobnosti. Ti třetí by ovšem chtěli, aby právě městské obvody hrály první housle, jelikož nejlépe vědí, co jejich obyvatelé potřebují, a aby je magistrát pouze zastřešoval. Totéž by platilo i u úřadů, které vykonávají přenesenou působnost státu. Část by měly na starosti obvodní úřady, část magistrát. Například by si mohl ponechat školství, věci sociální a dopravní. Naopak stavební úřady nebo majetkové záležitosti by měly na starosti obvody. Rozvojovou strategii a územní plány by pak mohly dělat společně.

Práce na novém statutu začaly už v minulém volebním období. Každý městský obvod se k němu vyjádřil a každý vidí věc v podstatě jinak. Všechny tři se ovšem shodují v tom, že by potřebovaly víc peněz. Podle starosty Severní Terasy Jaroslava Šimanovského (ANO), který je jinak zastáncem úprav spíš kosmetických, by třeba bylo vhodné, aby se peníze za prodaný majetek s magistrátem dělily osmdesát procent ku procentům dvaceti ve prospěch obvodů, nikoli obráceně, jak je tomu doposud. „Z mého pohledu na tom jinak nevidím nic zásadního. Jen je to potřeba aktualizovat v souladu se změnami zákona o obcích. Shodnout by se na nové podobě měli všichni zastupitelé,“ myslí si.

K rizikovým faktorům mrtvice patří cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, arytmie, nedostatek pohybu, kouření, obezita
Ústečtí záchranáři mají prestižní cenu Angels Diamond. Za péči o lidi s mrtvicí

O potřebě aktualizace statutu hovoří i starosta centrálního městského obvodu Tomáš Kirbs (ANO), důvody uvádí zhruba stejné jako jeho kolega ze Severní Terasy. „Věřím, že nové vedení města a obvodů najdou společnou řeč a dokument projde aktualizací. Tak aby vznikl dokument, který určí práva a povinnosti jednotlivých orgánů města a který bude reflektovat aktuální právní předpisy a provozní zkušenosti. Věřím, že k prvním jednáním dojde v dohledné době,“ doufá.

Na Střekově by starosta Pavel Peterka (ANO) uvítal nové a průhlednější rozdělení peněz. „Tak, aby byl jasný klíč, kolik dostaneme. Například podle počtu obyvatel, nebo rozlohy. Pokaždé je to otázka složitých jednání, každý rok je ta částka jinak vysoká. Také je potřeba sjednotit odpovědnost. Hřiště, chodníky, veřejný prostor. Je v tom nepořádek a lidi se nevyznají v tom, co má kdo na starost,“ tvrdí.

Pavel Tošovský.
Vyjednávání volebního týmu ODS bylo fiasko, říká bývalý náměstek Tošovský

Podobně hovoří i zastupitelka a neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí). „Je potřeba posílit pravomoci a financování městských obvodů. Doufám, že práce na novém statutu města budou co nejdříve zahájeny,“ říká.

Správa sportovišť

V podstatě stejný pohled má i PRO! Ústí. Lídr hnutí Richard Loskot si totiž také myslí, že na prvním místě jde o zvolení správného klíče, dle kterého se budou spravedlivě přidělovat peníze pro fungování obvodů. Stejně tak prý je potřeba přesně vymezit, jak to bude s majetkem obvodů. „Máme tu i důležitou otázku dotací, o které si nemohou obvody samy požádat. Bylo by třeba vymyslet, jak to zprostředkovat. Dobré by taky bylo, aby mohly spravovat sportoviště škol. Kdyby sportovní areály škol byly otevřené veřejnosti, tak by asi bylo dobré, aby je obvody mohly spravovat,“ myslí si.

Ústecký primátor Nedvědický připomněl, že na magistrátu mají návrhy jednotlivých městských obvodů k dispozici na právním oddělení. „Trochu se v tom pletou, s rozpočtem to nesouvisí. Jedná se o kompetence a odpovědnosti, ke kompetencím finance přísluší, ale nejsou prioritní. Patří k nim odpovědnosti, a to budeme projednávat. Dlouhodobě statut připravujeme a nechali jsme připravit připomínky všech odborů magistrátu, zpracovali jsme je a vypořádali. Nyní jsou přípravy v módu odborných připomínek,“ dodává primátor.