Jedním z důvodů zrušení doplňkového prodeje je ochrana cestujících i řidičů v souvislosti s koronavirem. "Dalším důvodem je klesající poptávka cestujících po tomto druhu jízdních dokladů. Souvisí to se spuštěním elektronického odbavovacího systému a mobilní aplikace," uvedla výkonná ředitelka společnosti Simona Mohacsi.

close Dopravní podnik města Ústí nad Labem s účinností od 1. ledna 2022 ukončí doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD s přirážkou v hodnotě 25 Kč a 10 Kč. info Zdroj: DPmÚL zoom_in Nyní mohou cestující k úhradě jízdného využít bezkontaktní platební karty pro nákup jednorázového jízdného v režimu Check in/Check out i jako identifikátoru časové jízdenky zakoupené v eShopEOS. Na Zákaznickém centru DP nebo pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla.

Dále lze využít elektronickou peněženku čipové karty Dopravy Ústeckého kraje pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla nebo jako nosič elektronické časové jízdenky. Nadále je zachován nákup jízdenek v jízdenkových automatech a mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL).

Zachován je také nákup jízdenek v jízdenkových automatech a mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL). Prodej relačních jízdenek DÚK (jízdenky do ostatních zón, které neobsluhuje DPmÚL) u řidiče MHD je i nadále zachován pouze s možností bezhotovostní platby bezkontaktní platební kartou nebo elektronickou peněženkou čipové karty DÚK.