Bagry pracují v bezprostředním okolí hlavní pláže, výkop protnul i cestu od parkoviště, další se táhne podél louky určené pro kempování. „Budujeme zde přípojky elektrické energie, vodovodu a splaškové kanalizace,“ potvrdila Hana Volfová, mluvčí státního podniku DIAMO, který prostřednictvím Palivového kombinátu Ústí jezero Milada spravuje.

„Sítěmi budou napojena všechna místa určená v rámci zpracované Koncepční studie pro poskytování služeb a dále také místa budoucího rozvoje, jako jsou plánovaná hřiště, případně kemp,“ doplnila Volfová. V první fázi budou přípojky sloužit zejména pro zdejší stánkaře a poskytovatele služeb, v budoucnu se ale počítá i s jejich využitím pro veřejnost.

Vizuály, které Mandaworsk nově představili. Vypořádávali se s pěti sty připomínkami, které padly k jejich původnímu návrhu.
Na rozvoj zázemí u Milady si počkáme roky. Zatím tam vyrostou kontejnery

Celková cena vybudování přípojek činí 9,5 milionu korun a financuje ji státní podnik DIAMO. Nyní sice práce omezují pohyb běžcům či cyklistům v této části Milady, avšak do léta má být hotovo. „Přípojky budou dokončeny do začátku letní sezony,“ ujistila Hana Volfová.

Dodala také, že realizace dalších připravovaných investic, zejména pak výstavba cest pro pěší či přeložení asfaltového okruhu, je závislá na získání povolení pro tyto akce.