Bez této investice není další rozvoj turistické infrastruktury možný.

PŘEVZETÍ JEZERA DO MAJETKU SE TEPRVE CHYSTÁ

Zastupitelé rozhodli, že město podá žádost meziresortní komisi, která posuzuje projekty hrazené z patnácti ekomiliard. Na úterní jednání komise se do Mostu se žádostí osobně vypravila primátorka Věra Nechybová. „Budu žádat 
o předřazení projektu," řekla zastupitelům.

„Vzhledem k výsledkům předběžných jednání je pravděpodobné, že město se žádostí uspěje. Jestli se to stane, budeme se snažit, aby se co nejdříve začalo kopat a projekt mohl sloužit návštěvníkům jezera," slíbil náměstek primátorky Jiří Madar.

Jak připomněl, město ani ostatní partneři jezero do svého majetku ještě nepřevzali. „Stane se to zřejmě v příštím roce, do té doby chceme, aby se vyřešily všechny otázky financování investic," řekl Jiří Madar.

Práce by po nezbytné přípravě mohly začít již koncem příštího roku, trvat by měly dva roky. Projekt je náročný nejen finančně, ale i stavebně a technologicky. Oddělená kanalizace odvede splaškové vody 
z rekreačních objektů a dešťové vody ze zpevněných ploch.

Splaškové vody se prostřednictvím pěti přečerpávacích stanic dostanou z areálu Milady až do čistírny v Neštěmicích. Dešťové vody budou svedeny do retenčních nádrží a přes tři čerpací stanice se dostanou mimo jezero.

VZNIKNOUT BY MĚL I PŘÍSTAV

Mezi rekreačními objekty jsou zatím hlavně stánky 
s občerstvením, ale vzniknout by tu měl i přístav a další objekty.

Z ekomiliard pro region zbývalo pro letošek vyčerpat 2,4 miliardy korun. Nyní se budou schvalovat poslední projekty. Pro Ústecký kraj bylo z patnácti miliard určeno celkem deset, pro Karlovarský pět miliard korun.

Jezero Milada vzniklo rekultivacemi bývalého povrchového hnědouhelného lomu 5. květen Chabařovice. Je zatím největší v Ústeckém kraji, zpřístupněno veřejnosti bylo na jaře v roce 2015.

Jeho využití je k rekreačním účelům. Kromě rozlehlé vodní plochy jsou součástí areálu i pozemky osázené stromy a keři, zpevněné cesty, které si oblíbili cyklisté. V budoucnosti by mohlo být pod správou města a obcí v jeho okolí.

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v květnu řekl, že stát nejspíš převede na obce rekultivované pozemky kolem jezer Most a Milada 
u Ústí nad Labem částečně bezúplatně.

Ložisko hnědého uhlí na území u Milady zůstává. Odhaduje se, že v okolí jezera bylo odepsáno 146 milionů tun uhlí. S jejich vytěžením už se nepočítá. Kvůli těžbě hnědého uhlí padlo v okolí Chabařovic do konce roku 1989 několik vesnic. Poslední byly nedaleké Hrbovice.