V tomto roce totiž měly být na Miladě vybudované přípojky inženýrských sítí, potřebných pro fungování stánků. Na jejich výstavbu bylo zajištěno i financování. Oddělení územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem vydalo rozhodnutí o umístění stavby a jejich budování tedy nic nebránilo. Přesto byla 20. dubna rozeslána stánkařům informace, že dle rozhodnutí ředitele státního podniku DIAMO, do jehož struktury patří Palivový kombinát Ústí, byly zastaveny všechny provozní akce, které nezbytně nesouvisejí s chodem podniku. Město ani další členy Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada ale nikdo o tomto kroku neinformoval. I přes tuto komplikaci se však podařilo fungování stánků zajistit.

Jezero Milada
Na Miladě si nedáte párek ani pivo, oblíbené jezero bude letos bez stánkařů

Dle informací města budou v následujícím týdnu uzavřeny smlouvy s provozovateli jednotlivých stánků. Na hlavní pláži bude obsazeno pět míst, z toho budou tři stánky s občerstvením a dva se sportovním vybavením. Na trmické pláži bude jeden stánek s občerstvením. Pláž Roudníky nabídne smíšený stánek, tedy s občerstvením i sportovním vybavením. V lokalitě 5. květen bude jeden stánek s občerstvením. Z běžně obsazených pozic zůstávají momentálně dvě volné. Nabídky o jejich pronájem žadatelé stáhli.