Zatopení dolu Chabařovice stálo 8 miliard korun. Architektonická soutěž na budoucí využití Jezera Milada má být jen pro studenty a za 45 tisíc. To je podle České komory architektů (ČKA) absurdní. Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který za rekultivací lomové jámy stojí, ale říká, že všechno je jinak a komora nepochopila, co studentskou soutěží zamýšlí.

CHYBÍ TERMÍNY I ADRESA

„Nebráníme se předkolu studentské soutěže s korektními parametry. Ale na ni by měla navazovat standardní architektonická soutěž, a to i s ohledem na požadavky vládního dokumentu Politika architektury a stavební kultury,“ kritizuje Ondřej Beneš z ČKA.

Architekty zvedla ze židle stručná prezentace umístěná na webu kombinátu. Vyzývá studenty středních a vysokých škol k tvorbě vlastních návrhů, co s územím okolo Milady udělat. Kromě výše finančního ocenění vítězů by tu ovšem zájemci další informace hledali marně. Chybí tu termíny i adresa, kam návrhy zaslat.

Jak vysvětlil ředitel PKÚ Petr Lenc, podmínky studentské soutěže podnik na stránky vloží postupně. „Po ukončení rekultivace budou dnešní studenti dávno dospělí. Měli by tedy mít právo říci, co by tu chtěli mít,“ říká ředitel. Vítězné návrhy pak podnik předá architektonickému studiu či ateliéru, který vyhraje skutečnou architektonickou soutěž. Tu podnik vyhlásí koncem roku.

Zima u jezera Milada.
Nová mola, silnice i altány. Milada se letos dočká řady vylepšení

„Studentské návrhy by měly posloužit jako určité podněty, něco, čím by bylo dobré se zaobírat. Nic jiného v tom není. Byli bychom neradi, kdyby to rozpoutalo hysterii,“ doufá Lenc.

VŮBEC O TOM NEVÍME

Města a obce, která převezmou pozemky okolo zrekultivované těžební jámy, vyhlášení studentské soutěže překvapilo.

„Vůbec o tom nevíme. Každá obec i město měly vybrat území a naplánovat, k čemu ho budou využívat. Stát by pak měl odepsat chráněné ložisko uhlí. Máme u jezera nevelký pozemek, kde bychom chtěli parkoviště, zázemí pro cyklisty, občerstvení. Nevím, co si o vyhlášení studentské soutěže mám myslet,“ řekla starostka Trmic Jana Oubrechtová.

Stejně překvapeně reagovala primátorka Ústí Věra Nechybová. „O soutěži pro studenty nevím. Pro nás je nejdůležitější zmenšení ložiskového území a poté dotáhnout do konce výstavbu inženýrských sítí, tedy elektřinu, vodu, plyn, kanalizaci. Vláda schválila prodloužení termínu majetkoprávního vypořádání, což nám dává čas na dokončení projektů,“ prohlásila Nechybová.

Otužilci z Trmic oslavili jubileum v jezeře Milada.
FOTO: V ledové vodě Milady plavou otužilci dvakrát týdně

O studentské soutěži naopak slyšel ústecký zastupitel Martin Hausenblas. „Soutěž idejí ještě nikomu neublížila. Dokud ale nevyhlásíme mezinárodní krajinářskou a architektonickou soutěž, tak se nikam nepohneme,“ řekl Hausenblas.

Podobně hovořil i Ondřej Beneš z ČKA, který zároveň pro Děčín vykonává funkci městského architekta. „Městští architekti pracují samostatně. Nebylo by od věci, kdyby začali navzájem spolupracovat. Určitě by stálo za to, kdyby vznikl institut krajského architekta. Ten by mohl řešit i Jezero Milada,“ dodal.

Převedení pozemků na města Trmice, Ústí nad Labem a Chabařovice i otázku ložiska uhlí by měla vláda vyřešit do léta. Usnesla se na tom už loni v červenci. Mezitím bude PKÚ zkvalitňovat silnice, potrubí a mola u Milady.

		Obyvatelé Ústí si stěžují na nepořádek v parcích.
Ústečané si přejí víc cyklostezek, čistější ulice a dokončenou Miladu