Policie vyšetřuje 24 osob, mezi nimi je i například exhejtmanka Jana Vaňhová, s nezákonnými manipulacemi s evropskými dotacemi. Škodu vyčíslila na téměř 14 miliard korun. Podle současného předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Milana Pipala (KSČM) pro tvrzení o miliardových škodách neexistují důkazy.

Milan PipalVystudoval vojenskou akademii. Je ženatý, má tři děti. Od roku 1997 pracuje jako jednatel společnosti EXO INFO, zabývající se například ekologickou likvidací odpadů. Vstoupil do KSČM, zasedá v jejím ústředním výboru (ÚV), je také zastupitelem Žatce.

Dotované projekty prý slouží svému účelu a jejich uživatelům. Pipal zároveň v rozhovoru pro Deník popřel, že by po roce 2013, kdy byl ROP Severozápad znovu spuštěn, opět někdo neoprávněně přidělil evropské peníze.

Musel jste po svých předchůdcích spojených s kriminálními kauzami uklízet nějaký nepořádek?
Mým předchůdcem, tedy bývalým předsedou Regionální rady, byl Petr Navrátil, a po něm jsem žádný nepořádek uklízet nemusel. Chod Regionální rady i jejího úřadu jsem převzal v nejlepším pořádku.

Připojíte se za úřad k žalobám, vzhledem ke kauzám, prezentovaným v médiích?
Pokud vím, obžaloby doposud nebyly podány, ani nemáme hmatatelný důkaz, že by nám vznikla jakákoli škoda.

Jaké přijmete kontrolní mechanismy, aby nikdo opětovně nezneužil evropských peněz?
Náš úřad už znovu přidělovat dotace nebude. Operační program se dočkal zlepšení postupů vnitřních kontrolních mechanismů, ještě před svým znovuspuštěním v roce 2013. Ty jsou, jak věřím, tentokráte nastaveny naprosto neprůstřelně.

Koho nejvíce poškozuje současná kauza vašeho úřadu?
Mohu se aktuálně vyjádřit například k tvrzením pana Leo Steinera, který má dodnes sklony vyprávět příběhy bez dalších souvislostí a přesných informací celé široké veřejnosti. Z mého pohledu tak nikoli podstatou svých tvrzení, ale těmi nepřesnostmi a přeháněním může v očích veřejnosti zbytečně poškodit i jméno úřadu jako takového. Ten od opětovného spuštění programu funguje jako hodinky.

Vlna evropských dotací končí. Připravuje Unie nějaké další přerozdělování finančních prostředků na severu Čech?
Skončilo pouze programové období let 2007 až 2013, ovšem plynule na něj navazuje další období, pro roky 2014 až 2020, ve kterém mají opět jednotlivé operační programy možnost řídit čerpání dotací v České republice. Ovšem Regionální operační program Severozápad ani ostatní regionální operační programy mezi nimi již bohužel nejsou. Už žádné peníze rozdělovat nebudeme.

Jaká tedy bude nyní role regionální rady, které předsedáte?
Úřad Regionální rady stále funguje, plány zajištění administrativních kapacit máme až do roku 2023. Hlavní činností úřadu v následujících letech bude především kontrola projektů v takzvaném období udržitelnosti, kdy musí jednotliví příjemci dotací z ROP Severozápad udržet projekty v provozuschopném stavu. Tak teď ostatně už děláme.

Budete do budoucna spíše činnost úřadu utlumovat, nebo naopak máte víc práce při kontrolní činnosti, než byste čekal?
Vzhledem ke snižování agendy našeho úřadu také snižujeme stavy jeho pracovníků. Je to situace nepříjemná, ale jinak ani postupovat nelze.

Kolik má vůbec váš úřad zaměstnanců a jakou práci vykonávají?
V současné době pracuje v úřadu 52 zaměstnanců, po Novém roce klesne jejich počet na 44. Nejčetnější jsou pozice finančních a projektových manažerů, kteří kontrolují projekty právě v období udržitelnosti. O chod úřadu se také starají ekonomický odbor, kancelář ředitelky a odbor řízení programu. Tyto odbory ovšem čítají do deseti zaměstnanců.

Jak bude vypadat ukončení činnosti regionální rady a kdy to bude?
Operační program skončí ve chvíli, kdy jej oficiálně uzavře Evropská komise. Kdy to bude, vám ovšem nejsem nyní schopný říci, pouze bych spekuloval.

Regionální operační program Severozápad Vznikl v roce 2006. Rozděloval evropské dotace pro Ústecký a Karlovarský kraj. Podpořil 536 projektů měst, krajů i soukromých společností v celkové výši 19,4 miliardami korun. Z programu se nepovedlo vyčerpat všechny připravené peníze, zbylo asi 3,5 miliardy. Zavinilo to především skoro dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce. Policie hovoří o možnosti obrovských škod, konkrétně o 13,9 miliardách korun. Vyšetřování ovšem doposud neskončilo. Mezi 24 obviněnými jsou politici z Ústeckého a Karlovarského kraje, velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů. Evropská komise za chyby v programu udělila zhruba dvoumiliardovou sankci. Zaplatily ji oba kraje společně se státem.