Krátce po svém zrekonstruování musí ústecké muzeum hledat nové depozitáře. Nejvhodnější by byla budova průmyslového charakteru se specifickými vlastnostmi.

Žádný div, muzejníci schraňují obrovské množství sbírkových předmětů z nejrůznějších oborů lidské činnosti.

Všechno možné

„Naše dokumentace obsahuje zhruba dvě stě tisíc evidenčních čísel. Což odpovídá přibližně milion a dvě stě tisíc sbírkových předmětů. Jedno číslo odpovídá pěti stovkám předmětů," uvedl Václav Houfek, ředitel muzea.

Depozitáře obsahují doslova všechno možné. Miniaturní broučky, předměty archeologické povahy, sbírky umění, parní stroje. Vzácné knihy. Mezi jedinečné předměty světové úrovně patří například piano vyrobené Conradem Grafem na počátku 19. století.

Ačkoliv muzeum zřizuje město Ústí nad Labem, svou velikostí patří k největším muzeím v republice. „Když nebudeme počítat Národní muzeum v Praze, tak ho lze srovnat s krajskými muzei, třeba plzeňským, nebo v sousedních Teplicích," pokračoval Houfek.

Skladová hala

Příprava projektu na externí depozitář přitom není jednoduchá. Muzejníci proto musí začít hledat už teď. Vybudování by třeba mohla pomoci i evropská dotace.

Už v době, kdy připravovali rekonstrukci muzejní budovy, museli si co do uskladnění sbírek muzejníci dát určitou rezervu, na asi 15 až 20 let. Jenže ta už se začíná pomalu blížit k limitu.

„Budu-li optimista a budu-li hypoteticky předpokládat, že půjde všechno jako po drátkách, bude trvat minimálně pět let, než budeme moci začít sestěhovávat některé sbírkové fondy do nového depozitáře," přiblížil Houfek.

Přitom nelze říci, jak by měl být depozitář velký. Muzejníci prostě potřebují skladovou halu s vhodnými podmínkami. V tomto smyslu už začali předběžně jednat například se Severní Terasou.

Zde mají řadu brownfieldů, kde by mohl depozitář stát. „Budovu sice nemáme, ale mohli bychom pomoci jako prostředník při vyjednávání s vlastníky," řekl zdejší starosta Pavel Dufek.

Další možností je podle Houfka spolupráce s jinými institucemi, třeba ústeckou Univerzitou J. E. Purkyně.