„Dokumentaci vrátíme oznamovateli k přepracování v souvislosti s novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dále na základě došlých vyjádření,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. Úřad zároveň nechá k věci zpracovat odborný posudek.

MÍSTNÍ NÁPAD ODMÍTAJÍ

Sklad chce už několik let u břehů Labe ve Vaňově postavit společnost Kongresové centrum ILF z Prahy. Na dotazy redakce, proč se rozhodl právě pro lokalitu Vaňova u řeky, investor nereagoval.

Podle dokumentace počítá záměr s překladištěm motorové nafty a metylesteru řepkového oleje. Z železničních vagonů se pak hmoty přečerpají do nádrží a z nich dále do autocisteren. Půjde o miliony litrů minerálních olejů a nafty.

„V průměrném dni přijede a odjede maximálně 70 kusů autocisteren. Stáčení minerálních olejů do automobilových cisteren bude probíhat výhradně od 6 do 20 hodin. Cisterny po naplnění odjedou ze tří čtvrtin směrem na Prahu, zbytek na Ústí,“ napsal v dokumentaci její zhotovitel Jiří Starý.

Místní, kterých v oblasti žije kolem dvou tisíc, nápad odmítají. Není divu, až do otevření dálnice D8 jezdila nadměrná doprava přes Vaňov dlouhé roky. „Lidé mají obavy, aby se situace s kamiony neopakovala. Budeme bojovat za to, aby se tam nic tak zrůdného nevybudovalo,“ slíbil místostarosta centrálního obvodu Ústí Karel Karika.

Úřad se bude taktéž snažit vyjednat na ministerstvu dopravy, aby kamiony nemohly z D8 odbočit a jet levnější trasou přes Vaňov.

PETICE ZABRALA

Proti skladu se v letech 2016 i 2017 postavily stovky Ústečanů v petici. „Krajský úřad obdržené připomínky uznal. Investor bude muset mimo jiné doplnit posouzení vlivu záměru na zvláště chráněné druhy a nadregionální biokoridor Stříbrný roh - Polabský luh, zpracovat hlukovou studii z hlediska kumulace se současnou hlukovou zátěží či doplnit výpočet předpokládaných emisí těkavých organických látek,“ vyjmenovává člen ekologického spolku Ústecké šrouby Lukáš Blažej.

Na přepracování a doplnění dokumentace má teď investor tři roky. „V opačném případě proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončíme. Pokud krajský úřad v rámci této lhůty obdrží přepracovanou dokumentaci, která bude obsahovat novelou předepsané náležitosti, pak ji úřad předá zpracovateli posudku a opět rozešle dotčeným úřadům a samosprávám k vyjádření. Její obsah také zveřejníme pro potřeby vyjádření veřejnosti,“ vysvětlila Dosedělová.

„Nyní nezbývá než čekat, jakým způsobem bude dokumentace upravena, a v mezidobí hlídat, aby nedošlo ke změně územního plánu,“ reagoval Blažej.