Vedení města proto poslal spolu s přáním do nového roku několik otázek. Zajímají ho důvody svolání mimořádné rady, která měla pouze dva body: Příspěvky pro sport (hokej 900 tisíc marketinková smlouva + plavání 88 tisíc korun).

Proč hokej a ne třeba basketbal?

„Na prosincovém jednání zastupitelstva byl přitom schválen příspěvek pro preferované sporty včetně hokeje 2,3 milionu korun plus pět milionů pro mládež," připomněl Radim Bzura.

Jeho další otázky se týkají toho, jaké marketinkové služby hokej městu poskytne vzhledem k tomu, že přesně specifikovaná povinnost propagace města je již ve smlouvě stávající.

„Proč byly schváleny extra marketinkové prostředky právě pro hokej a nikoliv jiný sport třeba basketbal, který je pravidelně v přímých přenosech v televizi a hraje nejvyšší soutěž?" ptá se dále Radim Bzura a dodává:

„Jaký kvantifikovatelný přínos město za oněch 900 tisíc korun očekává? Vycházím z toho, že jedná s péčí řádného hospodáře a neplatí za to samé dvakrát a v tomto případě si kupuje službu nikoliv dotuje," argumentuje zastupitel.

Hokejisti ponesou reklamu města na dresech

Otázkami sportu se ve vedení města zabývá náměstek primátorky Jiří Madar. „Důvod tohoto jednání rady města byl jasný. Podpořit oba sporty, plavcům se zdražil nájem haly a hokej má vysoké náklady a je dlouhodobě podfinancovaný," vysvětlil Jiří Madar. Jak uvedl, Radimu Bzurovi připravuje odpověď, ve které se k jeho dotazům vyjádří.

„Již nyní mohu předběžně říci, že to jsou důvody, proč byly schváleny ony extra marketinkové prostředky právě pro hokej. Město bude mít na stadionu a na dresech hokejistů reklamu. Na videokostce poběží informační videa o Ústí nad Labem a o akcích, které město připravuje," sdělil Jiří Madar.