Kraj musí žádost o výjimky znovu projednat. „V případě kriticky ohroženého druhu střevlíka zlatitého je nepochybné, že (…) dojde k nevratné likvidaci části jeho biotopu a populace," napsal ministerský úředník Miroslav Libecajt. Ministerstvu se také nelíbila neurčitost opatření, která měla omezit likvidaci všech šestnácti chráněných druhů živočichů, jimiž byly výjimky z ochrany podmíněny. Vadilo mu také, že firma CPI špatně vysvětlila, proč by měla jejich stavba převážit veřejný zájem ochrany kriticky ohrožených živočichů.

Podružný problém

Marian Páleník, ředitel společnosti Přátelé přírody, která spolu s dalšími odpůrci podávala odvolání proti výjimkám, zopakoval, že chřástal se střevlíkem jsou ve skutečnosti podružní. „Nejdůležitější je, jak brutální zásah do krajiny by stavba znamenala. Její vliv na krajinný ráz by byl nenapravitelný," poznamenal Páleník.

V minulosti Přátelé přírody spustili petici proti stavbám v Podkrušnohoří. „V anketě se stavbou logistického centra nesouhlasilo 87 procent obyvatel Libouchce," uvedl Páleník. Ministerstvo ovšem nevyhovělo odpůrcům, ale paradoxně samotné CPI. Ta se proti udělení výjimek odvolala, jelikož se jí nelíbilo, že by za ně měla odevzdat kompenzační opatření. Chtěla výjimky bez podmínek.

Certifikát inspektora

Situaci prý také komplikuje, že společnost disponuje certifikátem autorizovaného soukromého inspektora, který nahrazuje stavební povolení na původní rozsah stavby. Nemá ale platné územní rozhodnutí a změnila projekt, zmenšila ho o dvě třetiny.

Společnost CPI na zaslané otázky ohledně svého dalšího postupu nereagovala.

Starosta obce Jiří Bolík zdůraznil, že svůj postoj vůči stavbě obec nemění. Tedy, že nesouhlasí. „Ale zástupce společnosti si poslechneme," dodal starosta.