Improvizované hlediště v místní tělocvičny obsadili žáci sedmých a osmých tříd. Přímo proti nim usedl za stůl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Markéta Svobodová, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice Regina Gavlasová, staniční sestra Kliniky anesteziologie pooperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice Denis Čambál a 4. náměstek primátora pro školství Michal Ševcovic. 

"V rámci projektu ministerstva zdravotnictví s názvem Studuj zdrávku byly osloveny tři základní školy v Ústí nad Labem, kde chce osobně pan ministr Adam Vojtěch krátce pohovořit s žáky o možnostech práce ve zdravotnictví. Jedná se o neformální debatu za přítomnosti vybraných specialistů Masarykovy nemocnice, kteří žákům přiblíží nejen svou profesi, ale i důvody, které ovlivnily jejich rozhodnutí pomáhat lidem v bílých pláštích," stručně popsala výjezd tisková mluvčí. 

"Kdo už má nějakou zkušenost s místní nemocnicí?" zeptal se ministr a les vztyčených paží vylétl ke stropu. Následovala krátká pasáž o důležitosti zdravotnické profese a příběhy jednotlivců za předsednickým stolem. Jeden byl přeci jen trochu jiný; to když si vzal mikrofon do ruky Denis Čambál. "Mužů ve funkci staniční sestry skutečně moc není, ale prožitky jsou stejné jako u zkušených žen. Uklidnit pacienta a předat mu vzkaz, že na ten jeho zdravotní problém není sám," tvrdil sympatický řečník.

V závěru došlo i na dotazy, ten poslední byl zaměřen na koronavirus. Mladé slečně odpověděl osobně Adam Vojtěch. "Situace se stále mění, před týdnem se hovořilo hlavně o Číně a Japonsku, dnes hlásí několik případů Itálie. Nařízená karanténa především turistům komplikuje život. U nás prozatím pozitivní záchyt nemáme, ale důkladnou hygienu bych skutečně nepodceňoval," stručně reagoval ministr.

Tradičně byla pořízena společná fotky a potom už všichni spěchali do svých tříd.