Místní si stěžují na stav silnic, zápach ze Setuzy, „na tu ostudu“, že nemají starostu, chybějící obchody a služby, které mají jinde, a vůbec trpí pocitem, že jejich domov je nejvíce opomíjený, jelikož je „za vodou“. To prý navzdory očekávání neznamená, že má dost peněz, ale že se rozkládá na druhém břehu Labe. Na druhou stranu si pochvalovali novou vyhlídku, hřiště v Brné, pergolu v Sebuzíně, opravy chodníků u soudu či nové hřiště ve Svádově.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkVelmi často zazněla kritika okolo nedostatku parkovacích míst v Tolstého ulici. Jak se k tomu současné vedení obvodu staví?
K vybudování parkovacích míst v ulici Tolstého má obvod Střekov zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci. Bohužel jsme právě obdrželi závazné stanovisko orgánu územního plánování, že tento záměr je nepřípustný. Parkovací místa jsou stále naší prioritou a budeme se snažit hledat jiná řešení.

Zápach ze Setuzy patří k dalším připomínkám. Jak to aktuálně vypadá?
Problematika zápachu a její případné řešení je prioritou vedení MO Střekov i jednou z priorit vedení města. Jsme v kontaktu s manažery provozovatelů výroby v areálu bývalé Setuzy, proběhlo několik společných jednání, na kterých byla prezentována opatření či záměry, které mohou pomoci v této problematické oblasti. Na poslední videokonferenci jsme byli seznámeni s výsledky měření zápachu firmy Viterra Czech. K dalším krokům bude krom jiného patřit i prezentace způsobu měření zápachu firmou ODOUR, která se zabývá problematikou eliminace zápachu, a také návštěva provozu firmy Viterra Czech, avšak to bude záviset na rozvolnění opatření souvisejících s pandemií koronaviru.

Rozvolnění vládních opatření umožnilo otevření obchodů s dětským textilem a obuví například v OC Forum v Ústí nad Labem
Teplé oblečení, zimní boty, sešity. Maminky se po uvolnění vydaly nakupovat

Lidé z okálů pod Novou Vsí by také rádi věděli, kdy bude zrekonstruovaná silnice Novoveská, vzhledem k tomu, že je jedinou rozumnou cestou k nim domů.
Případná rekonstrukce komunikace Novoveská je v gesci Magistrátu města Ústí nad Labem, konkrétně odboru dopravy a majetku. Dle našich informací je v tuto chvíli zpracovávána projektová dokumentace a první etapa rekonstrukce by měla začít ještě v letošním roce.

Potíže byly i s odstraňováním sněhu na cestách a chodnících během kalamity posledních dní, jak jste na to reagovali?
Sněhová kalamita postihla téměř celou republiku a samozřejmě i náš městský obvod. Střekov musel reagovat na aktuálně vzniklou situaci. Pomocí pracovníků veřejně prospěšných prací jsme zajistili zimní údržbu na cestách a chodnících ve správě našeho úřadu. V nepřístupných místech, kde není prováděna pravidelná zimní údržba, například na Nové Vsi a na některých silnicích v Brné, zimní údržbu provádí externí firma na základě objednávky služeb.

Věčný evergreen je i rekonstrukce silnice Žukovova. Posune se kupředu?
I Žukovova ulice je v gesci magistrátu, odboru dopravy a majetku. Podle našich informací bude v návrhu rozpočtu města Ústí finanční krytí na zpracování projektové dokumentace pro tuto rekonstrukci.

Očkování v chlumeckém domově.
Po registraci až za půl roku. Lidé mimo rizikové skupiny si na vakcínu počkají

Lidé také považují za ostudu, že nemají na Střekově starostu. Co s tím, zvolíte jiného?
Nemyslím si, že je to ostuda. Současný stav je výsledkem rozhodnutí zastupitelstva jakožto nejvyššího orgánu městského obvodu, a je tedy nutné jej respektovat. Městský obvod má funkční všechny orgány, které mu ukládá zákon. Dva místostarostové, byť neuvolnění pro výkon funkce, zvládají řešit kompletní agendu obvodu, takže pro běžného občana se nic nezměnilo. Důležité a podstatné je, že i tak jsou plněny všechny úkoly a usnesení rady a zastupitelů Střekova. Pokud by mělo dojít k volbě starosty, bude opět respektován výsledek hlasování všech zastupitelů, neboť to je jediná cesta, jak může být starosta zvolen.

Také něco kladného: kolik hřišť, parčíků, vyhlídek a věcí volnočasových se současnému vedení povedlo prosadit a co konkrétně?
Veškeré opravy či investiční akce jsou závislé na rozpočtu Střekova pro daný rok. Pokud mohu shrnout a uvést významné položky rozpočtu, které se bezezbytku naplnily, jsou to: výstavba pergoly v Sebuzíně, vyhlídky na Střekově, rekonstrukce dětského hřiště v Brné, dokončení sportovního hřiště ve Svádově, oprava a doplnění dětských prvků na hřišti Na Hřebence, revitalizace herní plochy v Olšinkách, rekonstrukce chodníků a obnova mobiliáře v parku naproti soudu, rekonstrukce chodníku ve Svádově, výstavba kontejnerových stání v ulicích Nová a Železničářská, oprava kříže v Církvicích, oprava památníku v Sebuzíně a v Olešnici, příprava projektových dokumentací ke kapli Sebuzín, nádrži na dešťovou vodu v ulici Žukovova, hřiště Truhlářova, kotelna pro bytové domy ve správě Střekova.