"Podpořeni budou výzkumníci UJEP při vyvíjení technologií pro ochranu životního prostředí a aktivity filozofické fakulty směrem ke středoškolákům," uvedla mluvčí univerzity Jana Kasaničová s tím, že v částce jsou rovněž projekty na prevenci sociální exkluze či podporu celoživotního vzdělávání v Ústeckém kraji.

„Vzhledem k politickým potyčkám, které se vyskytly v průběhu jednání zastupitelstva a způsobily, že řada bodů programu nebyla schválena, chci velice poděkovat všem zastupitelům napříč politickým spektrem. Jsem přesvědčený, že mají-li se podmínky v našem kraji postupně zlepšovat, pak je především nutné, aby v klíčových oblastech byl konsensus nalézán napříč politickým spektrem a nepodléhal osobním či politickým zájmům,“ uvedl po zasedání rektor UJEP Martin Balej.