Jako první je na řadě montáž v pátek v 11.00 hod. na křižovatce ulic Důlce - Velká Hradební. Dále se v pátek uskuteční montáž v 15.30 hod. na mostě Edvarda Beneše s úplnou uzavírkou komunikace 24. 10. od 1.00 do 2.00 hod. a v 19.00 hod. na křižovatce ulic Předmostí - Přístavní s úplnou uzavírkou komunikace 24. 10. od 3.00 do 4.00 hod.

Na sobotu jsou plánované rovněž tři etapy montáží. V 12.00 hod. v ulici U Cukrovaru a U Podjezdu s úplnou uzavírkou komunikací od 10.00 do 16.00 hod., rovněž v 12.00 hod. v ulici K Můstku s úplnou uzavírkou komunikace od 12.00 do 13.00 hod. a v 17.00 hod. v ulici Malá Hradební s úplnou uzavírkou komunikace 25. 10. od 0.00 do 1.00 hod.

V neděli pozor pod Větruší

V neděli 25. října bude instalace mobilních protipovodňových zábran zahájena v 5.00 hod. v úseku pod Větruší. Od 5.00 hod. bude částečně omezena doprava ve směru Teplice – Ústí nad Labem - pravý pruh. Po obnovení provozu v pravém jízdním pruhu bude částečně omezena doprava v levém jízdním pruhu ve směru Ústí nad Labem - Teplice.

Úplné uzavření kruhové křižovatky pod Větruší a křižovatky u železničního mostu je plánováno od 13.00 do 15.00 hodin. K částečnému obnovení provozu dojde v 16.00 hodin. Úplné obnovení provozu a ukončení akce je plánováno 25. 10. 2015 do 20.00 hod.