Na místě se nacházelo několik stanovišť, mimo jiné workshop, kvíz, hmyzí hotel či poznávání jednotlivých druhů. V horním podlaží pavilonu byla umístěna terária s ukázkami exotického hmyzu, například různými druhy švábů. Pochopitelně nemohl chybět stánek včelařů s výkladem ať už o včelách samotných či jejich sladkém produktu.

„Bezobratlí živočichové tvoří více než 95 % všech živočišných druhů na naší planetě, vyskytují se ve všech ekosystémech i podnebných pásmech. Tito tvorové, přestože jsou často natolik drobní, že si jich v běžném životě ani nevšimneme, jsou však základní podmínkou života v podobě, ve které ho známe,“ uvedl Matěj Kynšt z ústecké zoologické zahrady.

Vilém Maruš