„Jsem moc ráda, že jsme uspořádali konferenci, která se věnuje nadaným dětem. Všichni víme, že vzdělávání nadaných žáků musíme věnovat zvýšenou pozornost. Obecně se české vzdělávání zaměřuje více na žáky se specifickými poruchami učení. My chceme tento trend změnit i nadaní žáci potřebují péči. Věřte, že v Ústeckém kraji bude toto téma stále živé,“ uvedla radní Jindra Zalabáková.

Cenu za nejlepší webové stránky ORP získal Chomutov.
Nejlepší webové stránky má Chomutov a Mnetěš. Bodovaly v soutěži Zlatý Erb

Cílem konference Podpora nadání bylo představit osobám zainteresovaným v problematice vzdělávání nadaných žáků aktivity, které Ústecký kraj připravuje a nabízí, a sdílet s nimi jejich zkušenosti a příklady dobré praxe. Z velké části se jí účastnili pedagogové základních a středních škol v Ústeckém kraji. Byly jim prezentovány poznatky o lidském mozku od předního neurochirurga Vladimíra Beneše.

Náměstek hejtmana Jiří Řehák (vpravo) s generálním ředitelem Národního technického muzea Karlem Ksandrem u lokomotivy "Ušatá".
Železniční depozitář Národního technického muzea zahájil novou sezónu

O vzdělávání a podpoře nadaných žáků promluvili zástupci Masarykovy univerzity, Knihovny Ústeckého kraje, pedagogicko-psychologických poraden či základních škol. Představen byl také projekt Synapse, jenž nabízí školám systémovou podporu při vyhledávání a péči o nadané a aktivní žáky.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.