Koňské spřežení, městský zvon, osobnosti roku 1813, doba napoleonských válek. To všechno jsou hlavní motivy a atrakce páteční Muzejní noci. Ta začíná s úderem šesté hodiny večerní a zaměstnanci muzea přitom očekávají minimálně takovou návštěvnost jako loni.

„Tehdy se přišlo během šesti hodin podívat celkem dvanáct stovek návštěvníků," vzpomínal projektový manager muzea Vladimír Cettl ml. „Považujeme to vlastně za jedinečný projekt, který je v tom roce pro muzeum jeden z nejzajímavějších," prozradil.

Pro letošní rok, vzhledem k napoleonskému výročí, si muzejníci logicky vybrali téma, jež tomu odpovídá. Tedy Ústí nad Labem v roce 1813 a každý kurátor muzea, ať už přírodovědec nebo archeolog a historik, si vybrali ze sbírek jeden exponát nebo osobnost, jež se k tomuto roku váže.

Muzejní nocV pátek od 18 do 24 hodin se koná Muzejní noc aneb možná přijde i Napoleon! „Pojďte se s námi vrátit v čase do roku 1813, poznejte se s významnými osobnostmi této éry nebo se svezte kočárem s koňským spřežením večerním městem Ústí nad Labem," láká ústecké muzeum. Vstupné: 10 Kč, projížďka kočárem 50 Kč na osobu.

Jak dále přiblížil Václav Houfek, jedním z takových exponátů je například zvon z věže ústecké radnice, která stávala do sedmdesátých let na Mírovém náměstí.

„Pochází až ze 16. století, z renesančního období. Sloužil jako obecní tlampač a siréna v jednom,"líčil Houfek.

Prostě, když bylo potřeba svolat obyvatele města, dali konšelé zvonit. Rozezněl se během třicetileté války, sedmileté či napoleonské. Jeho zvuk vítal ve městě panovníky i varoval před rabujícími marodéry.

„Kolegové budou návštěvníkům vyprávět i o jiných předmětech ze sbírek, samozřejmě v kontextu roku 1813. Například o městských hradbách a jejich vývoji," dodal ústecký historik Houfek.

Důležitým znakem té doby ovšem bývali koně. „Průmyslová revoluce v Ústí ještě nezačala a lidé využívali jen potahů," doplnil Houfkovo líčení Cettl. „Takže jsme objednali dva kočáry se spřežením, které budou vozit lidi."

Muzejní noc se uskuteční také v Muzeu civilní obrany v bývalém německém protileteckém krytu z roku 1942 (později atomový kryt) pod Větruší. Od 18.00 hodin do půlnoci se tam budou konat noční prohlídky při svíčkách v rozsáhlém komplexu podzemí.

Budou se tak moci svézt ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, tedy kostelu se šikmou věží. Ve stejnou dobu totiž bude s hodinovým zpožděním také Noc kostelů. Odtud se budou moci svézt další naopak do muzea.

Kočáry jsou ovšem otevřené a koně citliví, takže se může stát, že kvůli počasí nebudou moci kočáry vyjíždět.

„Nechceme o to svezení kočárem vůbec nikoho připravit, možnost svézt tu bude ještě pozítří," dodal k tomu muzejník Cettl. Vstupné je na akci 10 korun, projížďka kočárem za 50 korun na osobu.