Předání do sbírek ústeckého muzea proběhlo ve středu 13. října. "Sochařské dílo vyprostil před nedávnem nálezce z novodobého náspu silnice poblíž Milbohova na Ústecku. Vzácná památka v podobě asi 1,2 metru vysokého kamenného sloupku s kruhem na vrcholu s vetknutým křížem se na místo dostala z neznámé lokality při opravě komunikace v 70. letech 20. století," uvedl ředitel muzea Václav Houfek. 

Podrobnosti popsal nálezce Petr Melen. „Na zajímavý kámen mne upozornil kamarád Josef Michalec, který ho zaregistroval už před desítkami let. Zajistil jsem bagr a vyprostili jsme ho. Chtěl jsem jím ozdobit veřejné prostranství v obci Rohatec, ale pak jsem se spojil s ústeckými muzejníky a zjistil, o jak vzácnou památku jde,“ poznamenal Petr Melen.

Muzeum vyhovělo jeho přání a vyhotovilo pro Rohatec zvětšenou sekanou kopii. Muzejní konzervátor Jiří Belis k tomu použil primitivní nástroje, aby tak na vlastní kůži zároveň vyzkoušel, jaký úkol to pro původního autora představovalo. „Použili jsme obdobný materiál, z něhož je originál, a to žernosecký porfyr. Vybraný kámen z lomu měl 438 kilogramů. Po 17 hodinách klepání kladivem do špičáku jsem dosáhl finální podoby a pod nohama měl tak 50 kilogramů odpadu,“ popsal náročnost.

Původ a přesný účel kamene zůstává zatím pro muzejníky záhadou. Jde o takzvanou kruhovou stélu, tedy památku obdobnou známým smírčím křížům. Na rozdíl od nich je ale výskyt typu stély s křížem v kruhu na Ústecku výjimečný. Nefiguruje v žádném dostupném historickém soupisu, které vlastivědci pořizovali už od 19. století. Nejspíš překážel, byl vyvalen a skončil v nějaké skládce kamení dávno předtím. „Proč ji někdo vysekal, lze jen spekulovat. Mohlo jít o označení místa nějakého zločinu, ale také nebezpečného místa, často se také uvádí, že šlo o hraniční kameny. Nenesou žádnou dataci. Romantici tyto stély dokonce určovali jako keltské označení posvátných míst,“ doplnil konzervátor a historik ústeckého muzea Jiří Belis.

Kruhová stéla našla trvalé umístění ve dvoře ústeckého muzea, kde si ji bude moci prohlédnout i veřejnost.