Informaci o převodu muzea na Ústecký kraj potvrdil náměstek hejtmana Jiří Řehák. „Dospěli jsme ke shodě. Nyní budeme řešit, jakým způsobem převod provedeme, počínaje inventarizacemi sbírek a převodem majetku konče. Podstatné ale je, že jsme se na tom rychle dohodli, abychom uklidnili situaci okolo divadla. Formu převodu budeme teprve řešit. Domluvili jsme se například, abychom demonstrovali shodu, že obě zastupitelstva, jak města, tak kraje, budou dostávat k projednání materiály ohledně této záležitosti se stejným obsahem. Abychom naznačili, že koordinujeme jednotlivé kroky s městem,“ uvedl. Kdy celý proces skončí nelze přesně předvídat, ale pravděpodobně za dva, možná tři roky.

Levandulová farma v Židovicích u Roudnice nad Labem pořádala Dny otevřených dveří.
FOTO: Levandulový ráj otevřel dveře. Do Židovic dorazily stovky lidí

Bude totiž potřeba vyřešit celou řadu problémů. Majetkové převody, přesuny sbírek, pronájmy nemovitostí, ukončit všechny možné smlouvy, včetně těch pracovních a sepsání nových. V podstatě veškeré „papírování“ jež souvisí s provozem muzea, bude potřeba vytvořit nové a to staré ukončit a uzavřít. Někdy bude potřeba i vyhlásit výběrová řízení na poskytování služeb s provozem muzea souvisejících. Bude to velmi komplikovaný proces na relativně dlouhou dobu. Kvůli rozsáhlým sbírkám, nebo řešení majetkových vztahů nemovitostí a dalších.

Loni skončil dodatek smlouvy o divadle, ve kterém se Ústecký kraj jako jeden ze společníků, druhým je město Ústí, zavazoval přispívat každoročně zhruba 33 milionů korun na jeho provoz. Stejnou částku v podstatě platí město, přidává i na investice. Dotací přispívá ministerstvo kultury. V tomto režimu běží financování divadla od roku 2011, je totiž zapsané v obchodním rejstříku jako společnost s ručením omezeným a to už od roku 2012.

Pošta sice měla po polední nějaké fronty, ale časy, kdy se fronty táhly až na ulici, se už asi nevrátí.
Na střekovské poště mají fofr dvakrát denně. Na přetížení to ale nevypadalo

Jak vysvětlil náměstek ústeckého primátora Bohumil Ježek, který má muzeum na starosti, kvůli transakci vznikla desetičlenná pracovní skupina, která bude řešit detaily a na celý proces dohlížet. „Jde o to, jak ty věci okolo doladit. Například, jak detailně budeme provádět inventarizaci, jelikož muzeum má dvě stovky tisíc sbírkových čísel, což představuje přes milion sbírkových předmětů. Vlastní knižní fond přes šedesát tisíc svazků. Který majetek, či budova zůstane kraji, který budeme pronajímat. Muzeum a divadlo by poté na tom měly teoreticky být s financemi nastejno. Kraj bude muzeum stát nejspíš o něco víc, jen zaměstnanci budou ve vyšší platové třídě,“ poznamenal.

Ústečtí hasiči sundali ženě prsten z nateklé ruky.
Kuriozita z pohotovosti: Ústečtí hasiči sundali ženě prsten z nateklé ruky

Náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová, která má na starosti finance a divadlo upřesnila, že muzeu každoročně Ústí nad Labem posílá kolem čtyřiceti milionů korun. „Pokud jeho převod na kraj dotáhneme do konce, budeme moci tu polovinu, co kraj posílá na divadlo, nahradit z našeho rozpočtu, čímž bude zajištěno stoprocentní financování divadla. Jeho budoucí formu prozatím neřešíme, zda zůstane s.r.o., nebo bude opět příspěvkovou organizací města,“ vysvětlila.

Neviděli jste je? Bydliště mají na Ústecku, policie po nich pátrá.
Neznáte tyto lidi z Ústí? Slehla se po nich zem, policie po nich pátrá

Ředitel muzea Václav Houfek poznamenal, že převod na kraj skutečně bude velmi složitý a dlouhodobý proces. „V podstatě jedna organizace přestane existovat, a vznikne jiná, která musí převzít všechny její závazky, zaměstnance, majetek dle dohody města a kraje. Nemohu odhadovat ani časovou náročnost. Pokud někdy v pololetí ta nová organizace vznikne, tak snad do konce příštího roku bychom možná mohli mít hotovo. Je tu ale mnoho neznámých. Kdybychom dělali například hloubkovou inventuru včetně sbírek, kterou jinak ministerstvo kultury nevyžaduje, protože podle zákona není zapotřebí, trvalo by to mnohem déle. Například litoměřické muzeum je mnohem menší a trvala mu dva roky. Jen nemovitosti, které máme, mají účetní hodnotu skoro půl miliardy korun,“ vysvětlil s tím, že pokud bude muzeum zřizovat kraj, ustanou například problémy se získáváním dotací. „Musíme vždy vysvětlovat, že nejme malé venkovské muzeum, ale právě naopak. Věřím, že tím postoupíme mezi třicet nejvýznamnějších muzeí v republice,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Zase fronty jak v Rusku na maso. Ústecký pracovní úřad nestíhal

Zdroj: Janni Vorlíček