Kromě plánovaných odstřelů se ale musí myslivci chovat i jako ochránci mláďat. V ohrožení se totiž ocitá při senosečích na polích a v travních porostech srnčí a drobná zvěř, jako jsou například zajíci, bažanti nebo koroptve.

Myslivci se proto ve spolupráci se zemědělci snaží předejít zbytečnému neúmyslnému usmrcení těchto zvířat. „Srny kladou mláďata do travních porostů a jetelovin, kde srnčata v prvních týdnech života zůstávají,“ vysvětluje předseda Okresního mysliveckého spolku Zlín Pavel Fryzelka.

Nalezená zvířata myslivci vyhání a vynáší mimo sklízené plochy. „Vynášení se musí provádět v gumových rukavicích, aby se na mládě nepřenesl lidský pach. Srna by pak takové srnče opustila,“ upozorňuje Pavel Fryzelka. Do nejmodernějších metod spadá vyhledávání srnčat a jiných zvířat pomocí termovize za použití dronů. Existují ale i další způsoby.

GrafikaZdroj: Deník

Na Mostecku se s hony počítá  

Na Mostecku jsou zhruba dvě stovky myslivců. Také letošní listopad a prosinec jsou pro ně obdobím honů a naháněk. Společný lov v závěru roku je tradicí a koronakrize ho nezastaví, protože výkon práva myslivosti v honitbách reguluje počty zvířat a předchází hospodářským škodám.

Z průběžných úlovků vyplývá, že v některých částech okresu mírně narůstají počty černé zvěře, v některých revírech ale zůstávají na zhruba na stejných počtech jako v předchozích letech. Divoká prasata až na výjimky velké škody oproti jiný regionům nedělají. „Co se týče vysoké zvěře, ta je koncentrována hlavně na horách,“ řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Most Jan Traxmandl.

Spolek má nově kancelář v budově Střediska volného času v Mostě, ale z epidemiologických důvodů je nyní zavřená. Kurz myslivosti přesto zůstává v plánu a pokud bude dost zájemců, začne 16. února příštího roku. Spolek pro rok 2020 dostal od města Most sponzorský dar 45 tisíc korun na nákup veterinárního léčiva a mediciálního lizu pro spárkatou zvěř. Most také na podzim podpořil chytání divočáků do speciální klece, kterou využívá Myslivecký spolek Most-Ressl. Klec se umístila do lesoparku Hrabák, kde hustý porost brání bezpečnému odlovu.