„Je důležité zajistit obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody, a to i s ohledem na změnu klimatu a častěji se vyskytující sucha. Ministerstvo zemědělství proto pokračuje ve svých dlouhodobých programech na výstavbu i modernizaci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i na pořízení chytrých vodoměrů. Programy jsou určené pro obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti vlastněné obcemi, “ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

 Obce mohou prostředky čerpat ze čtyř výzev

„Podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III“ mohou využít obce do 2 tisíc obyvatel. V programu je připraveno 150 milionů korun. Za ně lze postavit nové vodovody, úpravny vod, vodojemy nebo nové zdroje pitné vody.

Celkem 250 milionů korun je přichystáno v „Podpoře výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III.“ Žádat o dotace mohou obce, které chtějí postavit či dostavět hlavní kanalizační řady, případně i čistírnu odpadních vod.

Oprava vodovodu a kanalizace v Děčíně.
Historický vodovod a kanalizaci v Děčíně projde rekonstrukcí

Program „Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ je zaměřený na výstavbu skupinových vodovodů, navýšení kapacity vodojemů, zdrojů anebo propojování a posilování vodárenských soustav, aby bylo možné v suchých obdobích převádět vodu z míst, kde je jí dostatek, tam, kde chybí. Alokace pro tuto oblast je 290 milionů korun.

„Smart Metering - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ poskytne celkem 10 milionů korun obcím, které si chtějí na vodovodní síť instalovat chytré vodoměry za účelem snížení ztrát vody nebo regulace v oblasti s nedostatkem vody.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ústecké Klíšské ulici skončí v září

Žadatelé o dotace se mohou na Jednotném dotačním portále (JDP) pod záštitou Ministerstva financí registrovat už nyní. Samotné výzvy budou pro podávání žádostí dostupné do 30. května, případně do vyčerpání přidělených prostředků.

V domech s kanalizací žije 87 procent obyvatel

Podle údajů z poslední Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky bylo v roce 2022 zásobováno z vodovodů 10, 7 milionů obyvatel, tj. téměř 96 %. Délka vodovodních řadů dosáhla přes 81 tisíc kilometrů. Délka kanalizační sítě přesáhla 51 tisíc kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo v loni 9,191 milionů lidí, což je 87,3 % z celkového počtu obyvatel.