Z 300 tisíc korun rozdělil 255 tisíc pro 9 projektů. Spolek Sdružené obranné prapory ČR dostane 30 tisíc na projekt Branné dny pro rodiny s dětmi.

Činnost gymnázia na Severní Terase i oslavu 25. let od založení Sdružení Ústecký Arcus, podporujícího většinou pacientky s nádorovými onemocněními, podpořil ústecký magistrát.

Ústecké Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václav Šmejkala dostaly podporu města na Veletrh vzdělávání jeho již 18. ročník ve výši 50 tisíc korun. Ústecký Arcus pak využije podporu na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí v DK Ústí, 25. výročí Ústeckého Arcusu: 7 300 korun.