Pro Ústecký kraj je celkem rezervováno 167 738 589 korun. Rada Ústeckého kraje nyní schválila vytvoření finanční rezervy ve výši 3 355 tisíc korun a následně navrhla tuto rezervu schválit i zastupitelstvu.

Předmětem finanční podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna stávajících zdrojů tepla 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním, které již nebude možné od 1. září 2022 provozovat.

Nejpozději do 29. března bude krajským úřadem výzva vyhlášena a následně zahájen příjem žádostí. Do konce roku 2020 pak musí příjemci nový zdroj tepla zakoupit i vyúčtovat.