Přístaviště vyroste v Děčíně u knihovny

O molu pro menší rekreační plavidla v Děčíně se mluví již několik let. Jeho stavba by měla začít letos v létě, k dispozici by pak mělo být pro sezónu v roce 2016.

„U současné nábřežní zdi bude postaveno plovoucí molo délky 36 metrů až pro čtyři malá plavidla nebo více kratších plavidel, protože budou zde stát s ohledem na proud řeky podélně. Molo bude mít přípojku elektřiny," uvedl mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

V současné době běží povolovací řízení, která mají zajistit investorovi, kterým je právě Ředitelství vodních cest, všechna potřebná povolení.

„Bohužel, ta lokalita je tak malá, že to bude pro čtyři plavidla rekreační plavby. S tím, že tam bude i časové omezení stání, aby se tam mohly eventuálně vystřídat. Dojít si do 
infocentra, na toalety a odplout," uvedl pro Deník loni na jaře Jiří Mach z Povodí Labe.

Původně se mluvilo o tom, že marina v Děčíně bude vybudována již loni. Její výstavbu brzdilo právě získání povolení.
Děčínská marina bude prvním místem, kde budou moci lidé plující od Německa přistát. Další podobná pak jsou až po několika desítkách kilometrů na Litoměřicku.

Poptávka po přístavištích stoupá a rekreačních lodí jezdí po Labi mnohem více. Povodí má přitom poměrně přesnou statistiku.

Lodě, plující od Německa proti proudu do Ústí nad Labem nebo opačně, totiž musí proplout přes střekovská zdymadla. Většina rekreačních lodí přitom může po řece plout i při nižších vodních stavech, kdy velké osobní nebo i nákladní lodě již neproplují.

Pro příští roky pak chystá ŘVC pro majitele rekreačních lodí zajímavou novinku. Bude nabízet kartu, na kterou si bude možné nahrát potřebný kredit a tím následně platit za služby spojené s kotvením lodí. Samotné vyvázání lodí 
u mariny bude zdarma.

Další budou 
na Litoměřicku

V letošním roce plánuje Ředitelství vodních cest také zahájit opravu mol v Litoměřicích a výstavbu zcela nového 
v Roudnici. V roce 2016 chce vystavět přístaviště v Malých Žernosekách a nové se už projektuje i ve Štětí.

„V Litoměřicích se jedná o úpravu současného přístaviště pro velké osobní lodě tak, aby tam mohlo přistávat širší spektrum i menších výletních lodí a bylo k dispozici jejich připojení na vodu a elektřinu," uvedl Bukovský.

Vedle toho se v místě současného plastového mola 
v zátoce řeky u Střeleckého ostrova nedaleko skateparku vybuduje plovoucí molo 
s konstrukcí obdobnou jako 
v Nučnicích. Obě stavby chce ŘVC zvládnout ještě letos.

„Musí se však předně dořešit majetkoprávní záležitosti 
s Povodím Labe," dodal Bukovský.

V Roudnici nad Labem – Bezděkově má u tamní cyklostezky vzniknout přístaviště pro 15 malých plavidel, které bude řešené jako pevné molo 
s plovoucími výložníky. „Nyní se dokončuje projektová dokumentace. Zhruba v červnu očekáváme zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dokončena pak bude do začátku sezony v květnu 2016," sdělil mluvčí investora.
V roce 2016 chce ŘVC zahájit stavbu přístaviště u Malých Žernosek. V příštím roce pak stavbu mola pro osobní lodě a přístaviště pro malá plavidla ve Štětí.