Radnice nechala na místní náves zavést přípojku k elektřině, kterou bude možné využít. Dosud elektřinu zajišťoval generátor, který byl velmi hlučný. Lidé proto často neslyšeli program, který slavnost provázel.