Mši sloužil arciděkan Miroslav Šimáček. Doprovázel ji slovy o symbolice křesťanských Vánoc, vzájemné lásce, naději a působení zla v dnešním světě, pronesenými ve svém kázání.

"Mše se mi líbila, je to hezký vánoční zvyk," řekl Ústečan Vladimír Cettl.

Na konci arciděkan všechny vyzval k vzájemnému porozumění. "Jako křesťané máme na konci bohoslužby symbolický společný pozdrav, kterým si vzájemně přejeme pokoj a vyjadřujeme bratrskou lásku," oslovil ty, kdo se přišli na mši podívat jen ze zvědavosti.