„Momentálně máme největší nedostatky na neurologickém a otorinolaryngologickém oddělení. Na obě oddělení bychom potřebovali po dvou lékařích na plné úvazky," řekl mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář.

Obdobná je situace i v turnovské nemocnici, jež je součástí nemocnice v Liberci. „U lékařského personálu se v Turnově dlouhodobě snažíme doplnit především tým interního oddělení, kde nám chybí dva lékaři," poznamenal Řičář. Ostatní oddělení mají lékařů dost.

V Liberci pak shánějí dva neurology a dva lékaře na ORL. „Liberecká nemocnice poskytuje specializovanou péči pro obyvatele celého kraje, která se do ní v uplynulých několika let stáhla z jiných nemocnic. Musíme proto lékařské, ale zejména sesterské týmy rozšiřovat tak, abychom byli schopní zajistit výrazně vyšší objem náročnější péče. Pokud by objem péče zůstal stejný jako v minulosti, neměli bychom vážnější personální problémy," zdůraznil mluvčí.

Co však liberecké nemocnici na rozdíl od té turnovské aktuálně schází, jsou zdravotní sestry. Kromě jednotek intenzivní péče, kde je sester dostatek, by jich nemocnice potřebovala na jiná oddělení přijmout alespoň padesát. I v nemocnici ve Frýdlantu by potřebovali doplnit lékařský tým o jednoho internistu a gynekologa. „Rádi bychom přijali také lékaře absolventa se zaměřením na chirurgii, který by se u nás na akreditovaném pracovišti mohl dále vzdělávat," potvrdil ředitel frýdlantské nemocnice Jiří Benedikt. Uvítali by také dva až tři další fyzioterapeuty, díky kterým by se na ambulantní rehabilitaci zkrátily čekací doby.

NOUZE O LÉKAŘE JE I V ÚSTECKÉM KRAJI

Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji zastřešuje nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a v Chomutově, chybí v současnosti zhruba sto lékařů. Uvedl to mluvčí společnosti Jiří Vondra s tím, že počet neobsazených pracovních míst zdravotních sester činí přibližně šedesát.

„Počet ostatního chybějícího zdravotnického personálu se pohybuje v jednotkách, jedná se o specializované profese či pozice krátkodobě neobsazené z důvodu fluktuace zaměstnanců," dodal Vondra.

V Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem podle ředitele Tomáše Krajníka schází dva lékaři interny, dva dětští lékaři a jeden radiodiagnostik. „Na částečný úvazek bychom rádi přijali také neurologa," řekl Krajník. Nové lékaře se podle něj v Roudnici vcelku daří získávat.

„Osobně tomu věnuji hodně času a snažím se jim vytvářet zajímavé podmínky, dobrý tým a jasnou vizi práce. Kromě lékařů by v podřipské nemocnici našlo uplatnění také až deset sester a čtyři sanitáři."

V žatecké nemocnici aktuálně hledají dva lékaře na oddělení radiodiagnostiky, tři na internu a jednoho pediatra. „Kvalifikované lékaře však přijímáme i nad plánovaný stav," poznamenal ředitel Jindřich Zetek. Nemocnici, která kvůli vysoké fluktuaci často doplňuje i pomocný personál, chybí navíc osm zdravotních sester.

Chybějící lékaře se některé nemocnice snaží sehnat i v zahraničí. Aktuálně v Žatci zaměstnávají sedm lékařů z Ukrajiny. Podle Zetka nemocnice počítá s nástupem dalších. „Dá se říci, že se zpravidla velmi rychle adaptují na naše podmínky. Od září na Ukrajině realizujeme vlastní náborovou akci. Předpokládáme, že požadavky splní asi tři lékaři a deset sester. Nástup odhadujeme do šesti měsíců," dodal.

I Krajská zdravotní zaměstnává ve svých pěti nemocnicích 57 lékařů s ukrajinskou státní příslušností.

Rovněž v krajské nemocnici v Liberci doplňují lékařské týmy doktoři ze zahraničí, a to i ze zemí mimo EU. „Přijetí zaměstnance ze zemí mimo EU znamená především složitou administrativní proceduru a vyžaduje jeho delší adaptační dobu. Přesto hodnotíme nábor zahraničního personálu velice pozitivně," řekl mluvčí Václav Řičář. V nemocnici nyní pracuje sedm lékařů z Ukrajiny.

Negativní zkušenosti s cizinci nemají ani ve frýdlantské nemocnici. „Na dohodu u nás slouží lékař ARO z Ugandy, který vystudoval medicínu v Čechách. O kratších úvazcích jednáme ještě s dalšími dvěma lékaři ze zahraničí, kteří však jsou již dlouhou dobu v ČR a mají příslušnou úroveň vzdělání a erudici," upřesnil ředitel nemocnice Jiří Benedikt. V roudnické nemocnici zase zaměstnávají jednoho lékaře z Ruska.

Deník v průzkumu o nedostatku lékařského personálu oslovil všechny nemocnice v Ústeckém a Libereckém kraji. Odpovědi však dodala jen jejich část.