„Katastrální úřad to jaksi nezapsal. Prostě opomenul uvést změnu vlastnictví," popisuje situaci Jan Doubrava, zdejší starosta.

Osm bytovek v obecním paneláku o dvou vchodech s čísly 172 a 173 tak obec vlastně už přes třicet let spravuje v podstatě nelegálně. „Poslední dva roky se snažím o jejich zapsání v katastru, a tak o zlegalizování jejich držby. Jenže to komplikuje zákon," pokračuje starosta Doubrava.

Kromě paneláku takto komplikovaně musí vyřešit i vlastnictví lesů a pozemků, doposud napsaných na Lesy České republiky, jež by ale měly ve skutečnosti patřit obci Telnice. „Našel jsem na ministerstvu dokumenty z devadesátých let, ale katastr to podle nich nesmí zapsat. Nezbylo, než se obrátit na náš krajský úřad s dotazem jak to vyřešit legálně. Nějakou výjimkou ze zákona, třeba," zamýšlí se Jan Doubrava.

DĚDIC PADL VE VÁLCE

V Libořicích na Žatecku nemovitost bez majitele ohrožuje dům a pozemek, který s ní sousedí. „Máme tam dvorek s bazénem a obvodové zdi toho zbořeniště hrozí, že se sesypou přímo k nám," líčí nešťastně libořická starostka Eva Vráblíková.

Problém se táhne desítky let, už od druhé světové války. Jediný syn majitelů v ní padl. Dům s pozemkem neměl kdo zdědit a vše se táhne až dodnes. „Nemáme to ani od koho koupit. Takových případů musí být spousta. Bylo by opravdu potřeba, aby zákonodárci začali konat," povzdechla si starostka Vráblíková.

V minulosti řešila podobné trable jako její kolega z Telnice. „Ještě za komunistů jsme s manželem koupili areál bývalé požární neboli hasičské zbrojnice. Výbor to zapomněl zapsat na katastru, a tak jsme ji museli po revoluci koupit podruhé. Ostatně, ještě dneska panuje v parcelaci pozemků obrovský nepořádek, kolikrát se například kříží," dodává.