Naháňka proběhne za účasti městské policie a Policie ČR. Účelem naháňky je vyhnat s použitím loveckých psů divočáky z některých ploch přímo v sídlišti (zejména porosty křovin, kde se prasata ukrývají ve dne) a z ploch zeleně navazujících na sídliště (např. mezi ulicí Sociální péče a domovem pro seniory). Vlastní odlov divočáků bude prováděn mimo zástavbu.

V průběhu naháňky dojde k určitým omezením v přístupu do ploch, kde se budou pohybovat myslivci. Žádáme proto veřejnost, aby v zájmu vlastní bezpečnosti plně respektovala v době naháňky pokyny městské policie a Policie ČR.