Připravenou prezentaci o tom, jak povodně vznikají, jak se na ně připravit, jak likvidovat jejich následky a jak žít v záplavové oblasti, sledovala asi padesátka účastníků pozorně jen chvíli.

Prezentace nezaujala

„Tohle nám nepouštějte, to známe. Radši nám řekněte, co se bude dělat, aby žádné záplavy už nepřišly," přerušila výklad jedna z žen. „A aby nám sem z Prahy nepouštěli vodu…" přidal se jiný účastník. A ozývaly se další hlasy.

„V roce 2013 nás vyhnali z baráku dva dny před tím, než přišla voda, nemohli jsme nic připravit a ani zachránit," zlobila se majitelka domu. „Bylo by potřeba mít nějaký fond, z kterého by se dalo pomáhat lidem při likvidaci nepořádku po povodních," doporučil starší muž.

„Pomoc potřebujeme ještě před povodní. Jsem sama, já nic do patra nevynesu, neměla jsem se na koho obrátit," přidala se další žena.

Petr Plessney z Povodí Labe se vyjádřil ke způsobu manipulace na vltavské kaskádě. „V roce 2013 bylo vody takové množství, že se to nedalo zvládnout, ani kdyby prostoru v nádržích bylo podstatně více," připomněl.

Zajímavé nápady

Hovořil také o bagrování dna Labe nebo o vlivu protipovodňových stěn na jednotlivé břehy řeky i o případném navýšením protipovodňové mobilní stěny na střekovském nábřeží.

„Stěna je součástí komplexu zařízení, která tu byla proti povodním postavena, a měla-li by se zvyšovat, bude potřeba propočítat, zda to bude vůbec možné a co se pro to bude muset udělat," uvedl Petr Plessney.

Člověk v tísni pořádá podobné akce postupně v postižených místech podél řeky Labe. „Střekov je největší místo, kam jsme se zatím dostali a účast tu byla také nejvyšší. Jsem rád, že lidé přišli. Nevadí, že nepočkali na konec výkladu. Diskuse, která se rozpoutala, byla velmi užitečná," poznamenal pracovník organizace Jakub Michal.

Diskuse byla podnětná i pro místostarostu obvodní radnice Střekov Jiřího Němečka (PRO!Ústí). „Vyplynula z ní témata, kterým je třeba se věnovat. Týká se to například toho fondu, což je určitě zajímavý nápad. Občanům by mohli pomáhat naši hasiči a chceme se také zaměřit na projekt zvýšení mobilních stěn," uvedl Jiří Němeček.