Kácení stromů povolil odbor životního prostředí magistrátu. K zemi půjde osm lip srdčitých.

Za pokácené stromy bude zajištěna náhradní výsadba osmi javorů babyka. Kácení a výsadba stromů již má ulice za sebou. Výsadbou javorů na podzim rekonstrukci aleje dokončí.