„Přišly nám od pojišťoven dopisy, že nám zruší smlouvy. Mně v dubnu," postěžovala si zdejší obyvatelka Jaroslava Faiglová. „Žádná další pojišťovna nás nechce pojistit, jedině mimo povodí Labe. Ze všech, které jsme oslovili, jen jediná by to udělala, ale ta si zase kladla nesplnitelnou podmínku."

Pojišťovna chtěla po lidech záruku města, že provede technická opatření taková, aby prakticky beze zbytku eliminovala nebezpečí záplavy.

Jenže město takovou záruku dát nemůže. Jednak nedokáže předpovídat budoucnost, jednak na protipovodňovou stěnu čerpalo dotaci, jejíž podmínky jsou striktně dané. Jedna z podmínek zní, že stavbu nelze po dobu udržitelnosti projektu měnit.

Bezpečné řešení

Tehdejší střekovský starosta Vlastimil Žáček také vysvětlil, že stěnu původně chtěli větší. „Projednali jsme to, ale inženýři nám řekli, že to překračuje bezpečné limity. Kdyby se ta hráz provalila, tak by prý hradítka a svorníky domy rozbombardovaly a napáchaly víc škody než   voda samotná," popsal Vlastimil Žáček.
Městská mluvčí Romana Macová uvedla, že stěnu by sice šlo rozšířit, ale nelze to prý řešit přidáním hradítek do výšky.  „Znamenalo by to kompletně přebudovat současná, již vybudovaná, opatření," řekla.

Stěna má zadržet dvacetiletou vodu. Jenže loni dorazila stoletá a z historických záznamů plyne, že je jen otázkou času, kdy dorazí povodeň jako z roku 2002, pětisetletá.
Většina zdejších lidí se shoduje, že by bylo stěnu potřeba rozšířit pod železničním mostem a dál směrem k soudu. Tudy totiž začala loni voda mobilní stěnu obtékat jako první. Na druhé straně pak k Litoměřicím. Vedení města a obvodu  hledají způsob  jak lidem z nábřeží ulehčit.

Povodně 2013V úterý 4. června 2013 Labe v 7 hodin dosáhlo 10,43 m. V 18.14 hladina dosáhla zhruba 10,6 m.  Ve středu 5. června 2013 po kulminaci na 10,73 m přestala voda konečně stoupat. Držela se na úrovni kolem 10,71 m.

„My už nevíme co dělat. Sklepy máme pořád podmáčené, stačí tam dát lepenkovou krabici a do čtrnácti dnů bude nacucaná. Sušárny k nepoužití, garáže, prádelny, sklepy. Máme žádat pomoc ombudsmana?" zoufala si místní Jaroslava Faiglová.

Vedení města Ústí a střekovského obvodu se snaží lidem z labského nábřeží pomoci. Jak uvedl náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí), pověřili úředníky, aby prověřili teoretickou možnost připojištění majetku zdejších lidí v rámci městské pojistky. „Zjišťujeme, jaké by to mělo dopady na rozpočet města. Bude-li to rozumná částka, budeme o tom uvazovat. Druhou  otázkou je legálnost a metoda jak to provést," popsal náměstek Hausenblas.

Starosta obvodu Miroslav Štráchal (ANO) také vysvětlil, že kromě úvah, zda lze stěnu navýšit a posílit vzpěrami, je nutné ji rozšířit právě u železničního mostu. „Tam stále pytlujeme. Je to i jedna z našich námitek, že projektant revitalizace Střekovského nábřeží, kterou vedení města pozastavilo, vůbec nepočítal se stavbou protipovodňových zábran," řekl starosta.

Jeho zástupce Jiří Němeček pak dodal, že by nebylo ani od věci prověřit, zda by nemohli zdejší lidé být v jiné kategorii daně z nemovitosti. „Nebylo by od věci, kdyby byli v nižší kategorii, alespoň než město dořeší jejich ochranu," myslí si místostarosta.