Právě takový mohou zájemci vidět i na zámku ve Velkém Březně. „Za poutavého vyprávění průvodců před vámi ožijí skutečné, silné a pravdivé příběhy obyvatel velkobřezenského zámku, vystupující z dobových fotografií v místech, kde byly pořízeny samotnými členy rodu Chotků,“ lákají pořadatelé.

Velkobřezenský zámek bude mít otevřeno po oba dny od 10 do 17 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. V sobotu od 20 hodin navíc proběhne noční prohlídka památky.