Simulaci útěku šelmy v Zoo Ústí nad Labem pečlivě připravili. Pravidelný trénink na podobné situace je konec konců povinností všech členských zahrad Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

"Hlavním účelem těchto simulací je připravit zaměstnance zoologické zahrady na reálný útěk nebezpečného zvířete. Zároveň dochází ke koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému. Zoo Ústí nad Labem se na doporučení EAZA rozhodla pro nácvik situace, kdy z venkovního výběhu unikl samec tygra malajského," uvedl mluvčí ústecké zahrady Vít Lukáš.

Demolice ve Sklářské ulici v Ústí nad Labem
FOTO, VIDEO: Dva domy v Předlicích padly. Další to čeká

Hlášení o útěku zvířete z venkovního výběhu zaznělo ve čtvrtek po sedmé hodině ráno. Tygra malajského představoval jeden z chovatelů zoo, který má dlouholeté zkušenosti a byl tak schopen napodobit, jak by zvíře pravděpodobně reagovalo. V tu chvíli se rozjel daný protokol o úniku nebezpečného zvířete. Hlavním účelem byl důkladný monitoring celého postupu, který zoo umožní eliminovat případné nedostatky, zejména v komunikaci a při evakuaci.

Do akce byli zapojeni jak zaměstnanci zoologické zahrady, tak Policie České republiky, včetně Útvaru rychlého nasazení, se kterými má zoo uzavřenou smlouvu a manuál postupu pro případ, že by bylo nutno dané zvíře usmrtit. Od nalezení tygra až po jeho uspání a bezpečné přemístění do pavilonu šelem uběhlo přesně osmdesát minut.

Veterinární lékař tygra uspal střelou z narkotizační pušky.Veterinární lékař tygra uspal střelou z narkotizační pušky.Zdroj: Zoo Ústí nad Labem/Vít Lukáš

Po ukončení akce se sešli zaměstnanci zoo se členy Integrovaného záchranného systému, aby celou situaci vyhodnotili. Získané poznatky pomohou postup při podobné události ještě vylepšit.

„Nácvik úniku je pro nás důležitý nejen proto, že ho jako členská organizace EAZA musíme realizovat, ale zejména z toho důvodu, abychom byli reálně připraveni na případný útěk nebezpečného zvířete. Nácvik nám ukázal, jakým způsobem můžeme zlepšit komunikaci jak na úrovni zoo, tak s bezpečnostními složkami. Zároveň jsme v praxi vyzkoušeli, jak bychom v takovémto případě postupovali,“ shrnula ředitelka Zoo Ilona Pšenková.

Půlmaraton v ulicích Ústí nad Labem v roce 2019
Masový ústecký půlmaraton přinese miliony korun. Ne každý z nich ale profituje

„Součástí simulace úniku nebezpečného zvířete byla i evakuace návštěvníků, které v tomto případě představovali zaměstnanci zoo. Abychom nenarušili běžný režim, proběhla celá akce v ranních hodinách, ještě před otevřením areálu. Velmi důležité pro nás bylo, aby o této simulaci vědělo co nejméně lidí. Jedině tak je možné zajistit autentičnost a objektivně vyhodnotit celý postup a reakce jednotlivých účastníků. Z tohoto důvodu o plánované simulaci věděli pouze ti zaměstnanci zoo, kteří se akce aktivně účastnili. Samozřejmě jsme předem informovali našeho zřizovatele a záchranné složky,“ vysvětlila hlavní zooložka Petra Padalíková.

„Celá akce proběhla velmi profesionálně a já bych ráda poděkovala jak našim zaměstnancům, tak všem zúčastněným zástupcům Policie České republiky“, dodává ředitelka Pšenková.